Home > Информация > Абонаменти

Налични нива на абонамент и цени

Изберете Марка

Налични абонаменти


За първоначален достъп има еднократна регистрационна такса в размер 15,00 EUR ще се приложи към регистрирането на акаунт на нов потребител.

Транспортна такса в размер 3,90 % ще се добави към всички закупени абонаменти.

* Достъпът до модулите "Система за сервизно програмиране" (Service Programming System) и "Достъп за сигурност " (Security Access) са предмет на специфични условия от съображения за сигурност и безопасност. За повече подробности, вижте раздел 6 в "Положения".