Home > Informace > Předplatné

Dostupné úrovně předplatného a ceny

Vybrat značku

Dostupné předplatné


Pro základní přístup jednorázový registrační poplatek ve výši 15,00 EUR bude platit pro všechny registrace nových uživatelských účtů.

Manipulační poplatek ve výši 3,90 % bude přičten ke všem zakoupeným předplatným.

* Přístup k modulům servisního programovacího systému a bezpečnostního přístupu podléhá z bezpečnostních důvodů určitým zvláštním podmínkám. Podrobnosti najdete v kapitole 6 Podmínky a ustanovení.