Home > Informacije > Naročniški paketi

Razpoložljive ravni in cene naročniških paketov

Izberite znamko

Razpoložljivi naročniški paketi


Za začetni dostop se obračuna enkratno plačilo registracije v znesku 15,00 EUR , ki velja za vsako novo registracijo uporabnika.

Posredniška tarifa v znesku 3,90 % bo dodana vsem kupljenim naročniškim paketom.

* Dostop do modulov Sistema za načrtovanje servisa (SPS) in Varnostnega dostopa je zaradi varnostnih razlogov odvisen od posebnih pogojev. Podrobnosti so v 6. poglavju splošnih pogojev.