Home > Informacije > Naročniški paketi

Razpoložljive ravni in cene naročniških paketov

Izberite znamko

Razpoložljivi naročniški paketi

Informacije o servisu in delih, programska oprema za na?rtovanje (TIS, EPC, VIS)

  Količina časa Cena (EUR)
  1 Ur(-e) 10,00 EUR
  1 Dni 45,00 EUR
  30 Dni 375,00 EUR

Predstavljena programska oprema - z dodatnimi stroški

  Količina časa Cena (EUR)
  1 Dni 80,00 EUR

Zahteva za VCI - Nakup je mogoč samo po navodilih družbe Opel

  Količina časa Cena (EUR)
  1 Kategorija cene A 35,00 EUR
  1 Kategorija cene B 55,00 EUR
  1 Kategorija cene C 95,00 EUR
  1 Kategorija cene D 175,00 EUR

Prenos diagnostične programske opreme (TECH 2)

  Količina časa Cena (EUR)
  30 Dni 100,00 EUR

Informacije o servisu in delih, programska oprema za na?rtovanje, prenos diagnosti?ne programske opreme (TIS, EPC, VIS)

  Količina časa Cena (EUR)
  365 Dni 3.830,00 EUR

Katalog elektronskih delov (EPC) 

  Količina časa Cena (EUR)
  365 Dni 150,00 EUR

Tech2Win (emulator programske opreme Tech2 za PC)

  Količina časa Cena (EUR)
  30 Dni 125,00 EUR
  365 Dni 1.275,00 EUR

GDS2 - Diagnostična programska oprema

  Količina časa Cena (EUR)
  1 Ur(-e) 5,00 EUR
  1 Dni 10,00 EUR
  30 Dni 20,00 EUR
  365 Dni 120,00 EUR

SPS Vehicle Programming (Basic)

  Količina časa Cena (EUR)
  2 Ur(-e) 35,00 EUR

Technical Assistance by Telephone (5 minutes)

  Količina časa Cena (EUR)
  1 Kategorija cene A 15,00 EUR

Za začetni dostop se obračuna enkratno plačilo registracije v znesku 15,00 EUR , ki velja za vsako novo registracijo uporabnika.

Posredniška tarifa v znesku 3,90 % bo dodana vsem kupljenim naročniškim paketom.

* Dostop do modulov Sistema za načrtovanje servisa (SPS) in Varnostnega dostopa je zaradi varnostnih razlogov odvisen od posebnih pogojev. Podrobnosti so v 6. poglavju splošnih pogojev.