Home > Informatie > Abonnementen

Beschikbare abonnementenniveaus en prijzen

Merk kiezen

Beschikbare abonnementen


Voor de eerste toegang wordt een eenmalig registratietarief van 15,00 EUR toegepast voor elke nieuwe gebruikersaccountregistratie.

Behandelingskosten ter hoogte van 3,90 % toegevoegd voor elk gekocht abonnement.

* Om is de toegang tot de modules Service Programming System en Security Access onderworpen aan specifieke veiligheids- en beveiligingsredenen. Voor meer details zie Hoofdstuk 6 van Voorwaarden & bepalingen.