Home > Information > Abonnemang

Tillgängliga abonnemangsnivåer och priser

Välj märke

Tillgängliga abonnemang


För den första inloggningen utgår en engångsregistreringsavgift på 15,00 EUR tillkommer för nya registreringar av användarkonton.

En expeditionsavgift på 3,90 % kommer att läggas till för alla inköpta abonnemang.

* För tillgång till Service Programming System och Security Access modulerna gäller följande speciella villkor av säkerhetsrelaterade skäl. Se kapitel 6 i Allmänna villkor för ytterligare information.