Home > Information > Abonnemang

Tillgängliga abonnemangsnivåer och priser

Välj märke

Tillgängliga abonnemang

Information om service och delar (TIS, EPC, VIS)

  Tidsmängd Pris (EUR)
  1 Timmar 12,00 EUR
  1 Dag(ar) 50,00 EUR
  30 Dag(ar) 430,00 EUR

Funktionsprogramvara - till ytterligare kostnad

  Tidsmängd Pris (EUR)
  1 Dag(ar) 80,00 EUR

VCI-begäran - Köp endast när anvisat av Opel

  Tidsmängd Pris (EUR)
  1 Priskategori A 35,00 EUR
  1 Priskategori B 55,00 EUR
  1 Priskategori C 95,00 EUR
  1 Priskategori D 175,00 EUR

Diagnosmjukvara, nedladdning (TECH 2)

  Tidsmängd Pris (EUR)
  30 Dag(ar) 115,00 EUR

Information om service och delar, nedladdning av diagnosmjukvara (TIS, EPC, VIS)

  Tidsmängd Pris (EUR)
  365 Dag(ar) 4.400,00 EUR

Elektronisk reservdelskatalog (EPC) 

  Tidsmängd Pris (EUR)
  365 Dag(ar) 150,00 EUR

Tech2Win (Tech2 programvaruemulator för PC)

  Tidsmängd Pris (EUR)
  30 Dag(ar) 145,00 EUR
  365 Dag(ar) 1.450,00 EUR

GDS2 - Diagnosmjukvara

  Tidsmängd Pris (EUR)
  1 Timmar 6,00 EUR
  1 Dag(ar) 12,00 EUR
  30 Dag(ar) 24,00 EUR
  365 Dag(ar) 140,00 EUR

SPS Programmjukvara

  Tidsmängd Pris (EUR)
  2 Timmar 35,00 EUR

Technical Assistance by Telephone (5 minutes)

  Tidsmängd Pris (EUR)
  1 Priskategori A 15,00 EUR

För den första inloggningen utgår en engångsregistreringsavgift på 15,00 EUR tillkommer för nya registreringar av användarkonton.

En expeditionsavgift på 3,90 % kommer att läggas till för alla inköpta abonnemang.

* För tillgång till Service Programming System och Security Access modulerna gäller följande speciella villkor av säkerhetsrelaterade skäl. Se kapitel 6 i Allmänna villkor för ytterligare information.