Home > Bilgi > Abonelikler

Mevcut Abonelik Seviyeleri & Fiyatları

Marka Seç

Mevcut Abonelikler


İlk erişim için bir kerelik kayıt ücreti 15,00 EUR yeni kullanıcı hesabı kaydı için uygulanacaktır.

lık bir kullanma harcı 3,90 % satın alınan abonelikler için eklenecektir.

*Servis Programlama Sistemi ve Güvenlik Erişimi modüllerine erişim emniyet ve güvenlikle ilgili nedenlerle spesifik şartlara tabidir. Daha fazla detay için bkz. Bölüm 6 Kayıt & Şartlar.