Home > Informacija > Pretplate

Dostupne razine i cijene pretplata

Odaberi marku

Dostupne pretplate


Za inicijalni pristup, naknada za jednokratnu registraciju od 15,00 EUR odnosit će se na sve nove registracije korisničkih računa.

Naknada za obradu od 3,90 % bit će dodana za sve kupljene pretplate.

* Pristup modulima Servisnog programskog sustava i Sigurnog pristupa predmet su posebnih uvjeta za razloge u svezi sigurnosti i zaštite. Za više detalja, pogledajte poglavlje 6 Uvjeta za korištenje.