Home > Informacje > Subskrypcje

Dostępne poziomy subskrypcji i ceny

Wybierz markę

Dostępne subskrypcje


Na dostęp początkowy - jednorazowa opłata rejestracyjna 15,00 EUR zostanie użyta przy rejestracji dowolnego nowego konta użytkownika.

Opłata manipulacyjna 3,90 % zostanie dodana do wszelkich zakupionych subskrypcji.

* Dostęp do modułów Service Programming System i Security Access podlega, ze względów bezpieczeństwa, określonym warunkom. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale 6 na temat Warunków..