Home > Informace > TIS - detaily

TIS - detaily

Přehled funkcí a dat aplikace TIS2Web

Na této stránce najdete bližší informace k následujícím tématům


Obecné informace

TIS2Web je technický informační systém, který je přes internet k dispozici samostatným servisům a fleetovým zákazníkům. Tento systém poskytuje podporu při specializované údržbě a opravách vozidel Opel.
Během sekundy získáte přístup rovnou k rozsáhlým informacím společnosti Opel, a to přímo z první ruky.
V následujících kapitolách najdete přehledné souhrny typů servisních informací, které jsou k dispozici, a také tabulku vozidel, které jsou popsány v systému TIS– Online.

Požadavky na hardware

V TIS2Web je k dispozici celá řada dat ve formě textů a grafiky. Aby tato data mohla být k vám přenesena s optimální rychlostí, je TIS2Web uloženo na mimořádně výkonném centrálním serveru. Samotná přenosová rychlost závisí rovněž na lokálním systému, např. na připojení k internetu a na poskytovateli této služby.

Pro zajištění optimálního fungování systému TIS2Web podle vašich očekávání by připojení k internetu a PC mělo splňovat následující požadavky.

Hardware:
 • Procesor: Intel Pentium 1.5 GHz
 • Paměť (RAM): 512 MB pro aplikace používané k prohlížení dokumentů, 1 GB pro diagnostiku a přeprogramování
 • Hard disk: 40 GB
 • Rozhraní: USB 2.0, sériové, monitor VGA: 17" monitor
 • Přístup k internetu: vysokorychlostní DSL
Software:
 • operační systém Microsoft Windows, od Windows 2000 Professional, Windows XP (SP2)
 • Microsoft Internet Explorer od verze 5.x, 6.x nebo 7.x
Grafika:
 • Základní režim: 800/600 pixlů/256 barev
 • Rozšířený režim: 1024x768 pixlů / 65636 barev

Obsah

Servisní a diagnostické informace

Typy servisních informací

Po úspěšné registraci a získání předplatného budete mít v rámci aplikací se servisními & diagnostickými informacemi v systému TIS2Web k dispozici tyto typy servisních informací:

 1. Servisní návod:
 2. Servisní návod obsahuje všechny informace o montáži, demontáži, opravách a potřebných speciálních přípravcích.

 3. Schéma zapojení
 4. Schéma zapojení obsahuje informace o schématech zapojení, blokových schématech, kabelových svazcích, konektorech a pohledech a o přiřazení a opravách kabelových svazků.
  Informace ke schématům zapojení jsou k dispozici v elektronické podobě pro všechny modely uvedené po roce 1996.
  Schémata zapojení pro starší vozidla, která nejsou k dispozici v elektronické podobě, lze objednat jako papírovou brožuru.

 5. Kontrolní postup
 6. Kontrolní postup obsahuje ve formě tabulky kontrolní postupy, které jsou nezbytné pro diagnostiku systému. Kontrolní postupy jsou úzce synchronizovány s nabídkou diagnostického přístroje Opel/Vauxhall Tech2 a dále s informacemi uvedenými ve schématech zapojení.

 7. Specifikace
 8. Specifikace představují stručné shrnutí veškerých technických údajů k vozidlům, např. utahovací momenty, technické parametry.

 9. Technické novinky
 10. Technické novinky popisují všechny technické novinky od počátku daného modelového roku. Dále obsahují informace o nově uváděných vlastnostech vozidel. Tento typ informací nabízí přehled údajů a lze jej použít k samostudiu.

 11. Servisní plány / plány údržby
 12. Servisní plány / plány údržby obsahují všechny informace o intervalech a obsahu údržby pro aktuální vozy Opel.

 13. Technické servisní bulletiny
 14. Technické servisní bulletiny obsahují informace o technických řešeních problémů, které se u výrobků mohou vyskytovat nadprůměrně často.


Stáhnutí softwaru - TECH 2

Používá se k aktualizaci Tech 2 pomocí poslední verze softwaru.

Tech 2 podporuje následující funkcionality Tech 2:

Stáhnutí softwaru - Tech 1 (další aktualizace neexistují)

Značka Verze
Isuzu Isuzu 87-99
NAO 17.003
Opel/Vauxhall Pontiac APV 93-95
Opel/Vauxhall Opel/Vauxhall MSC 87-97 (bez SPS)

bez podpory Servisního programovacího systému (SPS) pro Tech 1

Servisní programovací systém (SPS) pro ECU *

Mnoho elektronických řídicích jednotek (ECU) lze přeprogramovat a nahradit tak software v dané jednotce jiným softwarem.
Příslušný software lze naprogramovat také do nové servisní jednotky ECU. TIS umožňuje přenos nového softwaru na tyto řídicí jednotky pomoci diagnostického nástroje.
Nejdříve se data jednotky ECU načtou pomocí diagnostického přístroje a potom se přenesou do aplikace TIS2Web. Vybere se nový program a přenese se do diagnostického nástroje. Potom lze spustit programování jednotky ECU.

 

Žádost VCI o modernizaci/konfiguraci

Od květen 2016 se kód VCI pro 'Modernizaci' a některé konfigurační kroky bude účtovat podle 'Cenové kategorie SPS' zdokumentované v buletinu - oddílu SPS.
Proces VCI byl upraven a bude mít tyto kroky:

 • Ve formuláři žádosti VCI bude za těmito možnostmi modernizace/překonfigurace následovat příznak 'Cenová kategorie'. Vyberte prosím správnou možnost.
 • Zadejte své informace prodejce a žádost VCI odešlete. Dejte pozor, abyste zadali správnou e-mailovou adresu.
 • Vaše žádost VCI se posílá nám a náš tým kontroluje informace, které jste zadal.
 • Před výpočtem kódu VCI vám pošleme e-mail se shrnutím veškerých informací. V tomto e-mailu vám vysvětlíme, jak si koupit to správné Žádost o VCI - Cenová kategorie předplatné na portálu GME-Infotech.  Nekupujte si žádné předplatné předem, protože konečné se může lišit od toho, které jste si vyvodili sami.
 • Jakmile budeme mít váš písemný doklad, že potřebné předplatné Žádost o VCI - Cenová kategorie je koupeno, pošleme vám kód VCI.

Fakturace 'Hlavní software - s dalšími náklady'

Od květen 2016 nabízejí některé ovladače během procesu výběru softwaru SPS následující verze softwaru:

 • Řádný software: tento software je bezplatný.
 • Hlavní software - s dalšími náklady: tento software obsahuje pokročilé funkce, a je tudíž spojen s dalšími náklady.

Když vyberete 'Hlavní software - s dalšími náklady' a budete postupovat s 'Další', objeví se následující chybové hlášení.

E6798: Další informace najdete v newsletteru.

Ok

Ke stažení vybraného softwaru si nejprve budete muset koupit odpovídající předplatné 'Hlavní software - s dalšími náklady' v GME-Infotech Portal.

Postupujte následovně:

 • Zavřete TIS2Web
 • Přihlaste se do svého účtu do GME-Infotech Portal (www.gme-infotech.com).
 • V záložce 'Předplatné' vyberte možnost 'Obnovit předplatné' vyberte svou prodejní značku a přejděte na předplatné Hlavní software - s dalšími náklady
 • Vyberte ho a stiskněte 'Ok'. Bude následovat proces fakturace.
 • Po přihlášení předplatného a dokončení fakturace bude do vašeho seznamu předplatného přidáno nové předplatné: Hlavní software - s dalšími náklady. Upozorňujeme vás, že platí jen pro jedno stažení tohoto softwaru během 24 hodin.
 • Pokud budete chtít stáhnout Hlavní software - s dalšími náklady v TIS, je důležité, abyste TIS spustili z předplatného přidaného v předchozích krocích: Hlavní software - s dalšími náklady. Jedině tak získáte přístup k TIS2Webu s potřebnými právy pro naprogramování tohoto softwaru. V případě spuštění TIS z jiného předplatného vám bude přístup k softwaru odepřen a objeví se znovu výše uvedené chybové hlášení.
 • Spusťte 'Servisní programovací systém (SPS)', vyberte ovladač a možnost Hlavní software - s dalšími náklady a ve zbývajícím čase předplatného začněte stahovat.
 • Po dokončení stahování Hlavní software - s dalšími náklady na váš USB disk se řiďte pokyny pro stažení uvedenými na konci. Můžete si je vytisknout.
 • Pokračujte s USB kopií na tomto konkrétním voze a proveďte veškeré související programovací kroky na jiných řídicích jednotkách. Pokud existuje nějaká specifická verze softwaru, poznáte ji snadno, když při výběru softwaru budete hledat Software pouze pro XYZ Hlavní software.
 • Po provedení všech souvisejících programovacích kroků se odhlaste a pokračujte v práci se svým standardním předplatným TIS.

Poznámka: Pokud chcete naprogramovat další Hlavní software - s dalšími náklady, musíte nejprve znovu provést výše uvedené kroky.

 

Security Access *

Aplikace 'Security Access' brání neoprávněnému zásahu do programu životně důležitých funkcí ve vozidle.

Některé z programovacích funkcí, které používají přístroj Tech 2, nejsou přístupné, pokud se neaktivují pomocí TIS. Mezi nepřístupné programovací funkce, které pro své fungování potřebují aplikaci 'Security Access', patří:

 • Programování imobilizéru
 • Programování klíče transpondéru

Abyste mohli provádět tyto programovací kroky, musíte pomocí TIS zajistit bezpečnostní přístup.

Snímek

Nahrání snímku nabízí uživateli další možnosti zobrazení zaznamenaných snímků.

Techline Print

Techline Print umožní uživateli stáhnout data a porovnat je s daty zobrazenými na Tech31/32.

GM DAT Loader - stahování softwaru (pouze pro Chevrolet)

Diagnostický a programovací software SCAN 100 pro vozidla Chevrolet lze stáhnout pouze z informačního bulletinu TIS. V závislosti na úrovni přístupu lze stáhnout plnou verzi nebo verzi pro servisní služby.

* Poznámka Tyto funkce v systému Tech 2 podléhají specifickým podmínkám a ustanovením. Podrobnosti - viz Obecné podmínky a ustanovení.

© Adam Opel - Version 2.1 - 17.August 2009