Home > Information > TIS-uppgifter

TIS-uppgifter

Översikt över funktioner och information i TIS2Web

På denna sida får du mer information om följande områden


Allmänt

TIS2Web är ett tekniskt informationssystem som är tillgängligt över Internet och som erbjuder stöd för oberoende verkstäder och innehavare av bilparker, för fackmannamässigt underhåll och reparation av Opels bilar.
Sekundsnabbt får du direkt tillgång till den omfattande informationen från Opel och ur första hand.
I de följande kapitlen hittar du för en första överblick några utdrag av de serviceinformationstyper som står till förfogande. Dessutom en tabell över bilarna som beskrivs i TIS2Websystemet.

Systemkrav

I TIS2Web tillhandahåller vi många olika uppgifter i form av texter och grafik. För att denna information ska kunna överföras i en optimal hastighet, finns TIS2Web på en särskilt kraftfull central server. Den faktiska överföringshastigheten är dock lika beroende av det lokala systemet som exempelvis din Internetuppkoppling och Internetleverantör.

För att TIS2Web ska kunna erbjuda dig bästa möjliga prestanda, rekommenderar vi att du uppfyller följande systemkrav för din PC och Internetuppkoppling.

Maskinvara:
 • Processor: Intel Pentium 1,5 GHz
 • Systemminne (RAM): 512 MB för tillämpningen dokumentvisning, 1 GB för diagnostik och omprogrammering
 • Hårddisk: 40 GB hårddisk
 • Gränssnitt: USB 2.0, seriellt, VGA-bildskärm: 17' bildskärm
 • Internetuppkoppling: Höghastighets-DSL
Programvara:
 • Microsoft Windows operativsystem, från Windows 2000 Professional, Windows XP (SP2)
 • Microsoft Internet Explorer från version 5.x, 6.x eller 7.x
Grafik:
 • Grundläge: 800x600 pixlar/256 färger
 • Utvidgat läge: 1024x768 pixlar / 65636 färger

Innehållsförteckning

Service- och diagnosinformation

Serviceinformationstyper

Följande TIS2Web serviceinformationstyper står efter registrering och förvärv av abonnemang i användning service- & diagnosinformation till ditt fullständiga förfogande.

 1. Serviceanvisning:
 2. I informationstypen Serviceinstruktioner hittar du all information om monterings- och demonteringsmetoder och reparationer och nödvändiga specialverktyg.

 3. Kopplingsscheman
 4. I informationstypen Kopplingsscheman finns det information om systemkopplingsscheman, blockkopplingscheman, kabelsatsinformation, kontaktbeläggning, kabelsatsdragning och kabelsatsreparation.
  Uppgifterna i kopplingsscheman är tillgängliga i elektroniskt format för alla modeller som lanserats efter 1996.
  Kopplingsscheman för äldre bilar, som inte finns tillgängliga i elektroniskt format, kan beställas som pappersutgåva.

 5. Provningsanvisningar
 6. I informationstypen Provningsanvisningar hittar du i tabellform de provningsanvisningar som krävs för systemdiagnos. Provningsanvisningarna är nära synkroniserade med menyn för diagnostestaren Tech2 för Opel/Vauxhall och med information för kopplingsscheman.

 7. Specifikationer
 8. I informationstypen Specifikationer hittas kortfattade sammanfattningar av alla tekniska uppgifter om bilarna, t. ex. åtdragningsmoment och tekniska data.

 9. Tekniska Nyheter
 10. I informationstypen Tekniska Nyheter hittar du alla beskrivningar av tekniska nyheter med början på ett modellår och nyheter för bilarna. Denna information erbjuder en överblick och kan användas för självstudier.

 11. Service- / underhållsplaner
 12. Informationstypen Service-/underhållsplaner innehåller all information om intervall och vilket underhåll som ingår för respektive Opelbilar.

 13. Tekniska servicebulletiner
 14. De tekniska servicebulletinerna innehåller information om tekniska åtgärder för produktproblem som kan inträffa oftare än normalt.


Nedladdning av programvara - Tech 2

Används för att uppdatera Tech 2 med den senaste programvaruversionen.

Följande Tech 2-funktioner stöds med Tech 2:

Nedladdning av programvara - Tech 1 (uppdateras inte längre)

Märke Version
Isuzu Isuzu 87-99
NAO 17.003
Opel/Vauxhall Pontiac APV 93-95
Opel/Vauxhall Opel/Vauxhall MSC 87-97 (utan SPS)

inget stöd för Service Programming System (SPS) för Tech 1.

Service Programming System (SPS) för elektroniska styrenheter *

Många av de elektroniska styrenheterna (ECU) går att programmera om så att programvaran på dessa enheter kan ersättas av annan programvara.
En ny service-ECU kan också programmeras med rätt programvara. TIS2Web medger överföring av ny programvara till dessa ECU:s genom ett diagnostiskt verktyg.
Till att börja med läses ECU-informationen av med ett diagnostiskt verktyg och överförs sedan till TIS2Web. Det nya programmet väljs och överförs till det diagnostiska verktyget. Sedan kan programmeringen av den elektroniska styrenheten påbörjas.

 

VCI-begäran om eftermontering/konfiguration

Från och med Maj 2016 kommer VCI-koden för 'Eftermontering' och några konfigurationsåtgärder debiteras enligt 'SPS-priskategorier' som finns i avsnittet om SPS i nyhetsbrevet.
VCI-processen har anpassats och kommer att följa dessa steg:

 • I formuläret om VCI-begäran kommer dessa alternativ för eftermontering/omkonfigurering att följas av en 'Priskategori'-flagga. Välj rätt alternativ.
 • Ange din återförsäljarinformation och skicka VCI-begäran. Var noga med att ange korrekt e-postadress.
 • Ditt formulär om VCI-begäran överförs till oss och vårt team kontrollerar dina uppgifter.
 • Innan vi beräknar VCI-koden kommer vi att skicka ett e-postmeddelande som sammanfattar all information. I detta e-postmeddelande förklarar vi hur du ska gå tillväga för att köpa rätt VCI-begäran - Priskategori abonnemang i portalen GME-Infotech.  Köp inte något abonnemang i förväg eftersom det slutgiltiga kan skilja sig från det du har tänkt ut själv.
 • När vi har ditt skriftliga bevis på att du har köpt det nödvändiga abonnemanget VCI-begäran - Priskategori skickar vi VCI-koden till dig.

Fakturering av 'Funktionsprogramvara - till ytterligare kostnad'

Från och med Maj 2016 erbjuder vissa styrenheter följande programversioner då en SPS-programvara ska väljas:

 • Vanlig programvara: Denna programvara är gratis.
 • Funktionsprogramvara - till ytterligare kostnad: Denna programvara innehåller avancerade funktioner och medför därför extra kostnader.

När du väljer 'Funktionsprogramvara - till ytterligare kostnad' och fortsätter med 'Fortsätt', får du följande felmeddelande.

E6798: Var god se nyhetsbrevet för ytterligare information.

OK

För att kunna ladda ner den valda programvaran måste du först köpa motsvarande abonnemang. 'Funktionsprogramvara - till ytterligare kostnad' i GME-Infotech Portal.

Fortsätt med följande steg om du vill göra detta:

 • Exit TIS2Web
 • Logga in med ditt konto till GME-Infotech Portal (www.gme-infotech.com).
 • Välj alternativet 'Förnya abonnemang' under fliken 'Abonnemang', välj sedan märke och navigera till abonnemanget Funktionsprogramvara - till ytterligare kostnad
 • Välj detta och tryck på 'OK' för att gå igenom faktureringsprocessen.
 • När du har avslutat faktureringsprocessen kommer följande nya abonnemang att ha lagts till i din abonnemangslista: Funktionsprogramvara - till ytterligare kostnad. Kom ihåg att den endast är giltig för en nedladdning av denna programvara inom 24 timmar.
 • När du vill ladda ner Funktionsprogramvara - till ytterligare kostnad i TIS är det viktigt att starta TIS från det tidigare tillagda abonnemanget: Funktionsprogramvara - till ytterligare kostnad. Endast detta ger dig tillgång till TIS2Web med de rättigheter som krävs för att programmera denna programvara. Om du startar TIS från andra abonnemang kommer du inte åt programmet och det ovannämnda felmeddelandet visas än en gång.
 • Starta 'Service Programming System (SPS)', välj styrenhet och alternativet Funktionsprogramvara - till ytterligare kostnad och påbörja nedladdningen innan ditt abonnemang har gått ut.
 • När du laddat ner Funktionsprogramvara - till ytterligare kostnad till USB-enheten bör du läsa de instruktioner efter programmeringen som ges i slutet. Du kan skriva ut dem.
 • Fortsätt med USB-kopieringen på denna bil och utför alla relaterade programmeringssteg på andra ECU:er. Om det finns en specifik programvaruversion kan du enkelt identifiera den genom att titta på Programvara endast för XYZ Funktionsprogramvara under valet av programvara.
 • När du har utfört alla relaterade programmeringssteg loggar du ut och fortsätter arbeta med ditt vanliga TIS-abonnemang.

Anmärkning: Om du vill programmera ytterligare en Funktionsprogramvara - till ytterligare kostnad måste du först köra stegen ovan igen.

 

Säkerhetsbehörighet *

'Säkerhetsbehörighet' förhindrar obehörig programmering av viktiga funktioner i bilar.

Vissa programmeringsfunktioner som använder Tech 2 ät inte tillgängliga utan aktivering genom TIS2Web. Några av de oåtkomliga programmeringsfunktionerna som kräver 'Säkerhetsbehörighet' för att fungera är:

 • Programmering av startspärr.
 • Programmering av transpondernyckel.

För att kunna utföra dessa programmeringsprocedurer är det nödvändigt att hämta säkerhetsaccess från TIS2Web.

Ögonblicksbild

Uppladdning av ögonblicksbild ger användaren flera diagnostiska förbättringar vid visning av registrerade ögonblicksbilder.

Techline Print

Techline Print ger användaren möjlighet att ladda ned data för jämförelse med data som visas på Tech31/32.

GM DAT Loader – nedladdning av programvara (endast för Chevrolet)

SCAN 100 programvara för diagnos- och programmering för Chevroletbilar kan endast laddas ned från TIS nyhetsbrev. Beroende på användarens behörighetsnivå finns en fullständig version eller en eftermarknadsversion tillgänglig för nedladdning.

* Obs! Dessa Tech 2-funktioner har specifika villkor och bestämmelser för behörighet. För mer information, se Allmänna villkor & bestämmelser.

© Adam Opel - Version 2.1 - 17 augusti 2009