Home > Πληροφορίες > Στοιχεία ΤIS

Στοιχεία ΤIS

Επισκόπηση των λειτουργιών και δεδομένων του TIS2Web

Αυτή η σελίδα περιέχει περισσότερες πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα


Γενικά

Το TIS2Web είναι ένα Τεχνικό Σύστημα Πληροφοριών με πρόσβαση μέσω του Internet, το οποίο παρέχει τόσο σε ανεξάρτητα συνεργεία όσο και σε πελάτες της αλυσίδας μας υποστήριξη για τη σωστή συντήρηση και επισκευή των οχημάτων Opel.
Μέσα σε δευτερόλεπτα έχετε άμεση πρόσβαση στις πλούσιες πληροφορίες της Opel, απευθείας και από πρώτο χέρι.
Στα επόμενα κεφάλαια θα βρείτε μία πρώτη παρουσίαση, ορισμένα αποσπάσματα των διαθέσιμων τύπων πληροφοριών σέρβις, καθώς και ένα πίνακα των οχημάτων που περιγράφονται στο σύστημα TIS2Web.

Απαιτήσεις υλικού

Στο TIS2Web περιλαμβάνεται ένα πλήθος στοιχείων σε μορφή κειμένου και γραφικών. Για τη μετάδοση αυτών των στοιχείων με την ιδανική ταχύτητα, το TIS2Web λειτουργεί σε ένα εξαιρετικά αποδοτικό, κεντρικό περιβάλλον Server. Ο πραγματικός ρυθμός μετάδοσης εξαρτάται όμως εξίσου και από το τοπικό σύστημα, όπως π.χ. τη σύνδεση Internet και τον Internet Provider.

Για τις αναμενόμενες καλύτερες δυνατές επιδόσεις του TIS2Web, συνιστώνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις συστήματος για το PC σας και την πρόσβαση στο Internet.

Υλικά:
 • Επεξεργαστής: Intel Pentium 1.5 GHz
 • Μνήμη συστήματος (RAM): 512 MB για εφαρμογή προβολής εγγράφων, 1GB για διαγνωστικό έλεγχο και επαναπρογραμματισμό
 • Σκληρός δίσκος: Σκληρός δίσκος 40GB
 • Διασυνδέσεις: USB 2.0, σειριακή, Οθόνη VGA: Οθόνη 17 ιντσών
 • Πρόσβαση στο διαδίκτυο: DSL υψηλής ταχύτητας
Λογισμικό:
 • Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, από Windows 2000 Professional, Windows XP (SP2) και έπειτα
 • Microsoft Internet Explorer από έκδοση 5.x, 6.x ή 7.x
Γραφικά:
 • Βασική λειτουργία: 800x600 εικονοστοιχεία / 256 χρώματα
 • Διευρυμένη λειτουργία: 1024x768 pixel / 65636 χρώματα

Περιεχόμενα

Πληροφορίες Σέρβις και Διάγνωσης

Τύποι πληροφοριών σέρβις

Προσφέρονται με απεριόριστη διαθεσιμότητα οι ακόλουθοι τύποι πληροφοριών σέρβις TIS2Web, μετά από μία επιτυχημένη εγγραφή και ενεργοποίηση της συνδρομής στην εφαρμογή Σέρβις- & Πληροφορίες Διάγνωσης:

 1. Οδηγίες Σέρβις:
 2. Στον τύπο πληροφοριώνΟδηγίες Σέρβις θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για τις μεθόδους τοποθέτησης και αφαίρεσης, καθώς και για τις εργασίες επισκευής και τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία.

 3. Σχέδια Καλωδίων
 4. Στον τύπο πληροφοριών Σχέδια Καλωδίων θα βρείτε πληροφορίες για σχέδια συνδεσμολογίας συστημάτων, σχηματικά διαγράμματα, καλωδιώσεις, αντιστοιχίσεις φις, διευθέτηση καλωδίων και επισκευή καλωδιώσεων.
  Οι πληροφορίες διαγράμματος καλωδίωσης είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή για όλα τα μοντέλα που κυκλοφόρησαν μετά το 1996.
  Τα διαγράμματα καλωδίωσης για παλιότερα οχήματα, που δεν είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή, μπορούν να παραγγελθούν ως έντυπο φυλλάδιο.

 5. Διαδικασία ελέγχων
 6. Στον τύπο πληροφοριών Διαδικασία ελέγχων θα βρείτε τις απαιτούμενες για τη διάγνωση συστήματος οδηγίες ελέγχου υπό μορφή πίνακα. Οι οδηγίες ελέγχου είναι στενά συγχρονισμένες με το μενού της συσκευής διάγνωσης Tech2 Opel/ Vauxhall, καθώς και με τις πληροφορίες για τα σχέδια καλωδίων.

 7. Προδιαγραφές
 8. Στον τύπο πληροφοριών Προδιαγραφές περιλαμβάνονται εν συντομία όλα τα τεχνικά στοιχεία των οχημάτων, π.χ. ροπές σύσφιξης, τεχνικά χαρακτηριστικά.

 9. Τεχνικές καινοτομίες
 10. Στον τύπο πληροφοριών Τεχνικές Καινοτομίες περιλαμβάνονται όλες οι περιγραφές για τις τεχνικές καινοτομίες με την έναρξη ενός έτους μοντέλου καθώς και από τις Νέες Παρουσιάσεις Οχήματος. Αυτός ο τύπος πληροφοριών προσφέρει μία σύνοψη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσωπική μελέτη.

 11. Σέρβις / Σχέδια συντήρησης
 12. Ο τύπος πληροφοριών Σέρβις / Σχέδια συντήρησης περιέχει όλες τις πληροφορίες για τα διαστήματα και τα είδη της συντήρησης για όλα τα οχήματα Opel στην αγορά.

 13. Ανακοινώσεις τεχνικών υπηρεσιών
 14. Τα Ενημερωτικά δελτία τεχνικής εξυπηρέτησης περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τεχνικές αποκαταστάσεις για προβλήματα, που μπορεί να εμφανιστούν πάνω από τον μέσο όρο.


Λήψη λογισμικού - Tech 2

Χρησιμοποιείται για την αναβάθμιση του Tech 2 με την τελευταία έκδοση λογισμικού.

Η ακόλουθη λειτουρ΄για του Tech 2 υποστηρίζεται με το Tech 2:

Λήψη λογισμικού - Tech 1 (καμία περαιτέρω αναβάθμιση)

Κατασκευαστής Έκδοση
Isuzu Isuzu 87-99
NAO 17.003
Opel/Vauxhall Pontiac APV 93-95
Opel/Vauxhall Opel/Vauxhall MSC 87-97 (χωρίς SPS)

χωρίς υποστήριξη του Συστήματος Προγραμματισμού Σέρβις (SPS) για το Tech 1

Σύστημα Προγραμματισμού Σέρβις (SPS) των ECU *

Αρκετές από τις Ηλεκτρονικές Μονάδες Ελέγχου (ECU) είναι επαναπρογραμματιζόμενες, ώστε να μπορεί να αντικατασταθεί το λογισμικό αυτών των μονάδων από άλλο λογισμικό.
Μια καινούργια ECU σέρβις μπορεί επίσης να προγραμματιστεί με το κατάλληλο λογισμικό. Το TIS δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς νέου λογισμικού σε αυτές τις ECU χρησιμοποιώντας ένα Εργαλείο Διάγνωσης.
Για την έναρξη, γίνεται ανάγνωση των δεδομένων της ECU με ένα διαγνωστικό εργαλείο και έπειτα μεταφέρονται στο TIS2Web. Το καινούργιο πρόγραμμα θα επιλεγεί και θα μεταφερθεί στο Διαγνωστικό εργαλείο. Έπειτα μπορεί να αρχίσει ο προγραμματισμός της ECU.

 

Αίτημα VCI για μετασκευή/παραμετροποίηση

Από τον Μάιος του 2016, ο κωδικός VCI για 'μετασκευή' και ορισμένες διαδικασίες παραμετροποίησης θα χρεώνεται σύμφωνα με τις 'Κατηγορίες τιμών SPS' που αναγράφονται στο Ενημερωτικό δελτίο - ενότητα SPS.
Η διαδικασία VCI έχει προσαρμοστεί και θα τηρήσει αυτά τα βήματα:

 • Στη φόρμα αιτήματος VCI, αυτές οι επιλογές μετασκευής/επαναπαραμετροποίησης συνοδεύονται από μια επισήμανση 'Κατηγορία τιμής'. Μαρκάρετε τη σωστή επιλογή.
 • Εισαγάγετε τις πληροφορίες του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σας και υποβάλλετε το αίτημα VCI. Φροντίστε να εισαγάγετε τη σωστή διεύθυνση e-mail.
 • Το VCI αίτημά σας μεταβιβάζεται σε εμάς και η ομάδα μας ελέγχει τα στοιχεία που καταχωρήσατε.
 • Πριν τον υπολογισμό του κωδικού VCI, θα σας στείλουμε ένα e-mail στο οποίο θα συνοψίζονται όλες οι πληροφορίες. Στο εν λόγω e-mail σας εξηγούμε ποια είναι η σωστή συνδρομή Αίτημα VCI (διασύνδεση επικοινωνίας οχήματος) - Κατηγορία τιμής στην Πύλη GME-Infotech και πώς να την αγοράσετε.  Μην αγοράσετε κάποια συνδρομή εκ των προτέρων διότι η τελική συνδρομή μπορεί να διαφέρει από αυτή που καθορίσατε εσείς οι ίδιοι.
 • Μόλις έχουμε έγγραφη απόδειξη ότι έχετε αγοράσει την απαραίτητη συνδρομή Αίτημα VCI (διασύνδεση επικοινωνίας οχήματος) - Κατηγορία τιμής, θα σας στείλουμε τον κωδικό VCI.

Χρέωση 'Λογισμικό λειτουργιών - με πρόσθετο κόστος'

Από τον Μάιος του 2016, κατά τη διαδικασία επιλογής λογισμικού SPS, ορισμένες μονάδες ελέγχου παρέχουν τις παρακάτω εκδόσεις λογισμικού:

 • Σύνηθες λογισμικό: αυτό το λογισμικό παρέχεται δωρεάν.
 • Λογισμικό λειτουργιών - με πρόσθετο κόστος: αυτό το λογισμικό περιλαμβάνει προηγμένες λειτουργίες και, συνεπώς, ενέχει πρόσθετο κόστος.

Όταν επιλέγετε 'Λογισμικό λειτουργιών - με πρόσθετο κόστος' και στη συνέχεια 'Συνέχεια', εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα σφάλματος

E6798: Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο για περισσότερες πληροφορίες.

ΟΚ

Για να γίνει λήψη (download) του επιλεγμένου λογισμικού, πρέπει πρώτα να αγοράσετε την αντίστοιχη συνδρομή 'Λογισμικό λειτουργιών - με πρόσθετο κόστος' στην GME-Infotech Portal.

Για να κάνετε κάτι τέτοιο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

 • Βγείτε από την εφαρμογή TIS2Web
 • Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας στην GME-Infotech Portal (www.gme-infotech.com).
 • Στην καρτέλα 'Συνδρομές', επιλέξτε 'Ανανέωση συνδρομής', επιλέξτε τη μάρκα σας και περιηγηθείτε στη συνδρομή Λογισμικό λειτουργιών - με πρόσθετο κόστος
 • Επιλέξτε την και πατήστε 'OK' για να ακολουθήσετε τη διαδικασία χρέωσης.
 • Μόλις εγγραφείτε και ολοκληρωθεί η διαδικασία χρέωσης, θα προστεθεί η παρακάτω νέα συνδρομή στη λίστα συνδρομών σας: Λογισμικό λειτουργιών - με πρόσθετο κόστος. Λάβετε υπόψη σας ότι ισχύει μόνο για μία λήψη (download) αυτού του λογισμικού εντός 24 ωρών.
 • Όταν θέλετε να κατεβάσετε (download) το Λογισμικό λειτουργιών - με πρόσθετο κόστος στο TIS, είναι σημαντικό να ανοίξετε το TIS από τη συνδρομή που προστέθηκε προηγουμένως: Λογισμικό λειτουργιών - με πρόσθετο κόστος. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα έχετε πρόσβαση στο TIS2Web με τα απαραίτητα δικαιώματα για τον προγραμματισμό αυτού του λογισμικού. Αν ξεκινήσετε το TIS από οποιαδήποτε άλλη συνδρομή, δεν έχετε πρόσβαση στο λογισμικό και θα εμφανιστεί ξανά το παραπάνω μήνυμα σφάλματος.
 • Ανοίξτε το 'Σύστημα Προγραμματισμού Σέρβις (SPS)', επιλέξτε τη μονάδα ελέγχου και μαρκάρετε την επιλογή Λογισμικό λειτουργιών - με πρόσθετο κόστος και αρχίστε τη λήψη (download) εντός του χρόνου που απομένει για τη συνδρομή σας.
 • Όταν ολοκληρωθεί η λήψη (download) για το Λογισμικό λειτουργιών - με πρόσθετο κόστος στη συσκευή USB σας, προσέξτε τις οδηγίες μετά τον προγραμματισμό, που παρατίθενται στο τέλος. Μπορείτε να τις εκτυπώσετε.
 • Συνεχίστε με αυτό το Αντίγραφο USB σε αυτό το αυτοκίνητο και ακολουθήστε όλα τα σχετικά βήματα προγραμματισμού στις υπόλοιπες μονάδες ECU. Αν υπάρχει κάποια ειδική έκδοση λογισμικού, μπορείτε να την αναγνωρίσετε εύκολα αν αναζητήσετε Λογισμικό μόνο για XYZ Λογισμικό λειτουργιών κατά την επιλογή λογισμικού.
 • Μόλις εκτελέσετε όλα τα σχετικά βήματα προγραμματισμού, αποσυνδεθείτε και συνεχίστε τις εργασίες με την στάνταρ TIS συνδρομή σας.

Σημείωση: Αν θέλετε να προγραμματιστεί ακόμη μία Λογισμικό λειτουργιών - με πρόσθετο κόστος, πρέπει πρώτα να εκτελέσετε τα παραπάνω βήματα ξανά.

 

Πρόσβαση Ασφαλείας *

Η 'Πρόσβαση Ασφαλείας' προλαμβάνει μη εξουσιοδοτημένο προγραμματισμό ζωτικών λειτουργιών σε οχήματα.

Η πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες προγραμματισμού, οι οποίες χρησιμοποιούν το Tech 2, δεν είναι δυνατή χωρίς ενεργοποίηση μέσω του TIS. Μερικές λειτουργίες προγραμματισμού, στις οποίες δεν είναι δυνατή η πρόσβαση και οι οποίες χρειάζονται 'Πρόσβαση Ασφαλείας' για την εκτέλεσή τους, είναι:

 • Προγραμματισμός του συστήματος ακινητοποίησης
 • Προγραμματισμός του κλειδιού με πομποδέκτη (τρανσπόντερ)

Για να εκτελέσετε αυτές τις διαδικασίες προγραμματισμού πρέπει να λάβετε δικαιώματα πρόσβασης ασφαλείας από το TIS.

Στιγμιότυπο

Η Αποστολή Στιγμιοτύπου δίνει στον χρήστη αρκετές διαγνωστικές βελτιώσεις για την απεικόνιση καταγεγραμμένων στιγμιοτύπων.

Εκτύπωση Techline

Η Εκτύπωση Techline δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα λήψης δεδομένων για σύγκριση με τα δεδομένα που εμφανίζονται στο Tech31/32.

GM DAT Loader – Λήψη λογισμικού (μόνο για Chevrolet)

Η λήψη (download) του λογισμικού διαγνωστικού ελέγχου και προγραμματισμού SCAN 100 για τα οχήματα Chevrolet είναι εφικτή μόνο από το ενημερωτικό δελτίο TIS. Ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης του χρήστη, υπάρχει διαθέσιμη για λήψη είτε η πλήρης έκδοση είτε μια έκδοση aftermarket.

* Σημείωση: Αυτές οι λειτουργίες του Tech 2 υπόκεινται σε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης. Για λεπτομερείς πληροφορίες ανατρέξτε στους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις.

© Adam Opel - Version 2.1 - 17.August 2009