Home > Informacje > Dane szczegółowe TIS

Dane szczegółowe TIS

Przegląd funkcji i danych TIS2Web

Na tej stronie można uzyskać bliższe informacje na następujące tematy:


Informacja ogólna

TIS2Web jest systemem informacji technicznej, który jest dostarczany przez Internet i który oferuje wsparcie samodzielnym warsztatom i klientom flotowym podczas prawidłowej konserwacji i naprawy pojazdów Opel.
W ciągu kilku sekund oferuje bezpośredni dostęp do rozległej informacji firmy Opel, bezpośrednio i z pierwszej ręki.
W następnych rozdziałach w celu uzyskania wstępnej orientacji zawarto szereg przykładów typów informacji serwisowej będącej do dyspozycji oraz tabelę pojazdów, które są opisane w systemie TIS2Web.

Wymagania sprzętowe

W TIS2Web przygotowaliśmy dużą ilość danych w formie tekstów i grafik. Aby przekazywać te dane do użytkownika z optymalną szybkością, TIS2Web jest umieszczony na specjalnie wydajnym centralnym serwerze. Rzeczywista szybkość przesyłania danych zależy w równej mierze od lokalnego otoczenia systemu, jak np. od podłączenia i dostawcy Internetu.

Aby TIS2Web oferowało najlepszą wydajność, oczekiwaną przez użytkownika, zalecamy następujące wymagania systemowe dla PC i dostępu do Internetu.

Sprzęt:
 • Procesor: Intel Pentium 1,5 GHz
 • Pamięć systemowa (RAM): 512 MB do przeglądania dokumentacji; 1 GB do diagnostyki i programowania
 • Dysk twardy: 40 GB
 • Złącza interfejsów: USB 2.0, szeregowe, Monitor VGA: monitor 17-calowy
 • Dostęp do internetu: łącze DSL wysokiej prędkości
Oprogramowanie:
 • System operacyjny Microsoft Windows, od Windows 2000 Professional, Windows XP (SP2)
 • Microsoft Internet Explorer, od wersji 5.x, 6.x lub 7.x
Grafika:
 • Tryb podstawowy: 800x600 pikseli / 256 kolorów
 • Tryb rozszerzony: 1024x768 pikseli / 65636 kolorów

Spis treści

Informacje serwisowe i diagnostyczne

Typy informacji serwisowych

Po pomyślnej rejestracji i zamówieniu abonamentu w aplikacji Informacja Serwisowa i Diagnostyczna można w nieograniczony sposób korzystać z następujących typów informacji serwisowej TIS2Web:

 1. Instrukcja serwisowa:
 2. W typie informacjiInstrukcja serwisowa użytkownik znajdzie wszystkie informacje na temat metod montażu i demontażu oraz prac naprawczych i koniecznych narzędzi specjalnych.

 3. Schematy elektryczne
 4. W typie informacji Schematy obwodowe użytkownik znajdzie informacje na temat schematów połączeń systemu, schematów blokowych, wiązek przewodów, rozmieszczenia końcówek złączy, ułożenia i naprawy wiązek przewodów.
  Informacje o schematach połączeń są dostępne w formie elektronicznej dla wszystkich modeli wprowadzonych po roku 1996.
  Schematy połączeń dla starszych modeli, które nie są dostępne w formie elektronicznej, można zamówić w formie broszury papierowej.

 5. Procedura Kontrolna
 6. W typie informacji Instrukcja kontroli użytkownik znajdzie w formie tabelarycznej instrukcje kontroli konieczne do diagnostyki systemu. Instrukcje kontroli są ściśle zsynchronizowane z menu testera diagnostycznego Opel/Vauxhall Tech2 oraz z informacjami schematów obwodowych.

 7. Specyfikacje
 8. W typie informacji Specyfikacje są zebrane w skrócie wszystkie informacje techniczne pojazdu, np. momenty dokręcania, dane techniczne.

 9. Nowości techniczne
 10. W typie informacji Nowości techniczne są przedstawione wszystkie opisy nowości technicznych od początku roku modelowego oraz nowe koncepcje pojazdów. Ten typ informacji jest przedstawiony w sposób przeglądowy i może być wykorzystany do samodzielnego studiowania.

 11. Serwis / plany konserwacji
 12. Typ informacji Serwis / plany konserwacji zawiera wszystkie informacje dotyczące częstotliwości i zakresu konserwacji dla aktualnych pojazdów Opel.

 13. Techniczne biuletyny serwisowe
 14. Techniczne Biuletyny Serwisowe zawierają informacje nt. technicznych działań zaradczych w przypadku problemów z produktami, które mogą przekroczyć określony średni poziom.


Ściąganie oprogramowania - TECH 2

Używa się go do aktualizacji Tech 2 za pomocą najnowszej wersji oprogramowania.

Następujące funkcje Tech 2 są obsługiwane z użyciem Tech 2:

Ściąganie oprogramowania - Tech 1 (nie ma więcej aktualizacji)

Marka Wersja
Isuzu Isuzu 87-99
NAO 17.003
Opel/Vauxhall Pontiac APV 93-95
Opel/Vauxhall Opel/Vauxhall MSC 87-97 (bez SPS)

brak obsługi Systemu programowania serwisowego (SPS) dla Tech 1

System programowania serwisowego (SPS) jednostki ECU

Wiele Elektronicznych Jednostek Sterujących (ECU) można przeprogramowywać, tak aby oprogramowanie pracujące na tych jednostkach można było zastępować innym.
Można również zaprogramować nową jednostkę serwisową ECU za pomocą odpowiedniego oprogramowania. TIS umożliwia przeniesienie nowego oprogramowania do tych jednostek ECU za pomocą Narzędzia diagnostycznego.
Aby rozpocząć pracę, dane ECU są odczytywane przez Skaner diagnostyczny a następnie przenoszone do TIS2Web. Zostanie wybrany nowy program, który zostanie przeniesiony do Skanera diagnostycznego. Następnie można rozpocząć programowanie ECU.

 

Żądanie odnowienia/konfiguracji VCI

Od Maj 2016 kod VCI dla 'Retrofit' (Modernizacja) i niektórych czynności konfiguracyjnych będzie obciążany zgodnie z 'Kategoriami cenowymi SPS' udokumentowanymi w Biuletynie - część SPS.
Proces VCI został zmieniony i składa się z następujących kroków:

 • W formularzu żądania VCI te opcje modernizacji/rekonfiguracji będą oznaczone flagą 'Kategoria cenowa'. Wybierz odpowiednią opcję.
 • Wprowadź swoje dane dealera i wyślij żądanie VCI. Pamiętaj, aby podać poprawny adres e-mail.
 • Twoje żądanie VCI zostanie przesłane do nas i nasz zespół sprawdzi podane dane.
 • Przed rozliczeniem kodu VCI wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail z podsumowaniem wszystkich danych. W tej wiadomości wyjaśnimy, jak zakupić poprawna subskrypcję Żądanie VCI - Kategoria cenowa w portalu GME-Infotech.  Nie należy wcześniej kupować żadnej subskrypcji, ponieważ ostateczna może się różnić od tej, którą samodzielnie wybrano.
 • Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia zakupu potrzebnej subskrypcji Żądanie VCI - Kategoria cenowa wyślemy kod VCI.

Rozliczanie 'Oprogramowanie funkcji dodatkowych - za dodatkową opłatą'

Od Maj 2016 w czasie procesu wyboru oprogramowania SPS niektóre kontrolery oferują następujące wersje oprogramowania:

 • Standardowe oprogramowanie: jest to oprogramowanie bezpłatne.
 • Oprogramowanie funkcji dodatkowych - za dodatkową opłatą: to oprogramowanie zawiera dodatkowe funkcje, dlatego nalicza się za nie dodatkowe opłaty.

Po wybraniu polecenia 'Oprogramowanie funkcji dodatkowych - za dodatkową opłatą' i naciśnięciu 'Dalej' zostaje wyświetlony następujący komunikat o błędzie

E6798: Więcej informacji można znaleźć w biuletynie.

OK

Aby pobrać wybrane oprogramowanie, należy najpierw dokonać zakupu odpowiedniej subskrypcji 'Oprogramowanie funkcji dodatkowych - za dodatkową opłatą' w GME-Infotech Portal.

W tym celu należy wykonać następujące kroki:

 • Opuść narzędzie TIS2Web
 • Zaloguj się na swoim koncie w GME-Infotech Portal (www.gme-infotech.com).
 • Na karcie 'Subskrypcje' wybierz opcję 'Odnów subskrypcję', wybierz Markę i przejdź do subskrypcji Oprogramowanie funkcji dodatkowych - za dodatkową opłatą
 • Wybierz tę opcję i naciśnij 'OK', aby kontynuować proces rozliczenia.
 • Po rozpoczęciu subskrypcji i zakończeniu procesu fakturowania do listy subskrypcji zostanie dodana nowa: Oprogramowanie funkcji dodatkowych - za dodatkową opłatą. Należy pamiętać, że jest ona ważna tylko na jedno pobranie tego oprogramowanie w ciągu 24 godzin.
 • Aby pobrać Oprogramowanie funkcji dodatkowych - za dodatkową opłatą w TIS, należy uruchomić TIS z poprzednio dodanej subskrypcji: Oprogramowanie funkcji dodatkowych - za dodatkową opłatą. Tylko w ten sposób uzyskasz dostęp do narzędzia TIS2Web z wymaganymi uprawnieniami do programowania tego oprogramowania. Uruchomienie narzędzia TIS z innej subskrypcji spowoduje odmowę dostępu do tego oprogramowania i wywoła ponownie wcześniej wspomniany komunikat o błędzie.
 • Uruchom narzędzie 'System Programowania Serwisowego (SPS)', wybierz kontroler i opcję Oprogramowanie funkcji dodatkowych - za dodatkową opłatą, a następnie rozpocznij pobieranie w ramach pozostałego okresu subskrypcji.
 • Po zakończeniu pobierania Oprogramowanie funkcji dodatkowych - za dodatkową opłatą na urządzenie USB należy zwrócić uwagę na instrukcje dotyczące etapu po programowaniu podane na końcu. Można je wydrukować.
 • Wykonaj procedurę USB Copy (Kopiowanie USB) dla tego określonego pojazdu i wykonaj wszystkie powiązane kroki programowania na pozostałych modułach ECU. Jeśli występuje określona wersja oprogramowania, można ją z łatwością określić wyszukując Software only for XYZ Oprogramowanie funkcji dodatkowych (Oprogramowanie wyłącznie dla...) podczas wyboru oprogramowania.
 • Po wykonaniu wszystkich powiązanych kroków programowania wyloguj się i kontynuuj pracę ze standardową subskrypcją narzędzia TIS.

Notatka: Jeśli potrzebne jest zaprogramowanie kolejnej funkcji Oprogramowanie funkcji dodatkowych - za dodatkową opłatą, należy najpierw wykonać ponownie powyższe kroki.

 

Dostęp bezpieczeństwa

'Dostęp bezpieczeństwa' zapobiega przed nieuprawnionym programowaniem funkcji w pojazdach.

Niektóre funkcje programowania, które korzystają z Tech 2, nie są dostępne bez uprzedniego aktywowania ich poprzez TIS. Niektóre niedostępne funkcje programowania, które wymagają uzyskania 'Dostępu bezpieczeństwa', to:

 • Programowanie immobilizera
 • Programowanie kluczyka z transponderem

Aby wykonać poniższe czynności programowania, niezbędne jest uzyskanie dostępu do funkcji bezpieczeństwa z TIS.

Migawka

Załadowanie na serwer migawki daje użytkownikowi kilka dodatkowych funkcji diagnostycznych do wyświetlania zapisanych migawek.

Wydruk Techline

Wydruk Techline daje użytkownikowi możliwość ściągania danych w celu porównania ich z danymi wyświetlanymi na Tech31/32.

Program ładujący GM DAT – pobieranie oprogramowania (dot. tylko samochodów Chevrolet)

Oprogramowanie do diagnostyki i przeprogramowywania SCAN 100 dla samochodów Chevrolet można pobrać wyłącznie z biuletynu TIS. Możliwe jest pobranie pełnej wersji lub wersji dostępnej na rynku wtórnym zgodnie z poziomem dostępu użytkownika.

* Uwaga: Te funkcje Tech 2 podlegają określonym warunkom dostępu. Szczegółowe informacje znajdują się w Warunkach ogólnych &.

© Adam Opel - Version 2.1 - 17.August 2009