Home > Лична неприкосновеност

Лична неприкосновеност

Защита на данните

Лични данни

Adam Opel и General Motors Holdings LLC (щат Мичиган, САЩ) придават голямо значение на защитата на Вашата поверителност и Вашите лични данни. Поради това, бихме искали да Ви информираме с настоящето за начина, по който боравим с Вашите лични данни и осигуряваме тяхната защита:

Всички данни, събрани при посещенията на уеб сайта на Adam Opel от потребителя, ще бъдат третирани конфиденциално в съответствие с приложимите разпоредби на съответното законодателство за защита на данните.

Когато потребителят посещава нашите уеб сайтове, Adam Opel и General Motors Holdings LLC стандартно записват датата и продължителността на посещението, името на доставчика на Интернет услуги на посетителя и уеб сайта, от който потребителят е достъпил сайта на Adam Opel. Adam Opel и General Motors Holdings LLC събират тези данни анонимно и анализират данните статистически, за да разберат колко е атрактивен техният уеб сайт и за да подобряват постоянно неговото съдържание.

Персоналните данни, събирани на уеб сайта на Adam Opel, се записват и обработват от Adam Opel и от General Motors Holdings LLC (щат Мичиган, САЩ) изключително за целите на администрирането на потребителския акаунт, предаване на информация за продукти и оферти, и, ако случаят е такъв, предаване на информация към фирмите от Opel Group или към дилърите на Opel.

Обработката на Вашите данни ще се извърши извън Европейското икономическо пространство и ще става в съответствие с приложимото законодателство. Adam Opel и General Motors Holdings LLC ще вземат всички разумни мерки за защита на Вашите данни. Adam Opel няма да продава лични данни на трети страни, нито ще ги търгува по друг начин. Потребителят може по всяко време да запита писмено кои лични данни за него се записват. В случай, че въпреки всички усилия, е била записана неправилна информация, Adam Opel ще я коригира при поискване от потребителя. Потребителят може също така да поиска да блокираме и/или изтрием неговите данни до степента, която не се изисква за текущите договорни взаимоотношения. Всякакви такива заявки могат да се адресират до Европейския център в помощ на потребителите (ECAC).