Home > Utajení

Utajení

Osobní údaje

Společnost Adam Opel přikládá velkou důležitost ochraně vašeho soukromí a vašich osobních údajů. Proto bychom vás rádi informovali, jakým způsobem zajišťujeme jejich ochranu:

Se všemi údaji uživatele získanými v průběhu jeho návštěvy stránek společnosti Adam Opel, bude nakládáno jako s důvěrnými, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona na ochranu osobních údajů.


Ve chvíli kdy uživatel stránky společnosti Adam Opel navštíví, budou standardně zaznamenány údaje týkající se data a trvání návštěvy, jména poskytovatele internetového připojení a stránky, ze které uživatel na tyto stránky vstoupil. Veškerá data jsou společností Adam Opel shromažďována anonymně a následně analyzována za účelem zjištění atraktivity stránek a neustálého zdokonalování obsahu.


Kromě toho společnost Adam Opel zaznamenáváme i osobní údaje uživatele, avšak pouze na základě výslovného souhlasu, pro tento účel jím uděleného. Osobní údaje shromážděné prostřednictvím stránek společnosti Adam Opel jsou uloženy a zpracovány výhradně pro potřeby založení uživatelského účtu, zasílání informací a nabídek ohledně jednotlivých produktů, případně, po udělení souhlasu uživatele, jejich poskytnutí společnostem ve skupině Opel nebo dealerům Opel.

Společnost Adam Opel zavádí veškerá opatření, k zajištění ochrany osobních údajů. Společnost Adam Opel nebude prodávat osobní údaje třetím stranám ani s nimi jinak nakládat. Uživatel je oprávněn se kdykoliv písemně dotázat, které osobní údaje jsou o něm zaznamenány.

Pokud i přes veškeré úsilí společnosti Adam Opel je zaznamenána nesprávná informace o uživateli, společnost ji na žádost uživatele opraví. Uživatel může rovněž požadovat o zablokování a/nebo vymazání svých údajů, v rozsahu, jenž nenaruší případný smluvního vztah. Každý takový požadavek musí být odeslán na Evropské centrum péče o zákazníka (ECAC).