Home > Zasebnost

Zasebnost

Varstvo podatkov

Osebni podatki

Adam Opel in General Motors Holdings LLC (Michigan, USA) namenjata veliko pozornost varovanju vaše zasebnosti in varovanju vaših osebnih podatkov. Zato vam želimo v nadaljevanju pojasniti način obravnave in zagotavljanja varstva vaših osebnih podatkov:
Vsi podatki, zbrani ob obisku spletnega mesta Adam Opel, bodo obravnavani zaupno in v skladu z ustreznimi določili veljavnega zakona o varstvu podatkov.

Na spletnih mestih Adam Opel in General Motors Holdings LLC se rutinsko beležijo datum in trajanje obiska uporabnika, ime uporabnikovega ponudnika internetnih storitev in spletno mesto, preko katerega uporabnik dostopa do spletnega mesta Adam Opel. Adam Opel in General Motors Holdings LLC omenjene podatke zbirata v anonimni obliki in jih statistično analizirata z namenom spremljanja privlačnosti spletnega mesta in stalnega izboljševanja spletnih vsebin.

Osebni podatki, zbrani na spletnem mestu Adam Opel, bodo zabeleženi in obdelani s strani družb Adam Opel in General Motors Holdings LLC (Michigan, USA) izključno z namenom upravljanja z uporabniškimi računi, posredovanja informacij o izdelkih in pošiljanja ponudb ter, kadar pride v poštev, za posredovanje podatkov podjetjem znotraj Skupine Opel ali Oplovim trgovcem.

Vaši podatki bodo obdelani izven Evropskega gospodarskega prostora in v skladu z veljavno zakonodajo. Adam Opel in General Motors Holdings LLC bosta izvajala vse primerne ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov. Adam Opel osebnih podatkov ne bo prodal tretji osebi ali tržil na kakršen koli drug način. Uporabnik lahko kadar koli pisno zahteva informacije o tem, kateri osebni podatki uporabnika so zabeleženi. V primeru, da so bile kljub vsemu trudu zabeležene neustrezne informacije, bo Adam Opel na zahtevo uporabnika izvršil ustrezen popravek. Na zahtevo bomo blokirali in/ali izbrisali podatke uporabnika do obsega, ki nima podlage v veljavnih pogodbenih razmerjih. To zahtevo lahko uporabnik naslovi na Evropski center za podporo strankam (ECAC).