Home > Datasikkerhed

Datasikkerhed

Databeskyttelse

Persondata

Adam Opel og General Motors Holdings LLC (Michigan, USA) lægger stor vægt på at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger. Derfor vil vi hermed gerne oplyse dig om, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger og sikrer, at de beskyttes:

Alle oplysninger, der indsamles, når en bruger besøger Adam Opels website, bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med gældende bestemmelser i den gældende databeskyttelseslov.

Når en bruger besøger vores websites, registrerer Adam Opel og General Motors Holdings LLC, som standard, besøgsdato og besøgets varighed, navnet på brugerens internetleverandør samt det website, hvorfra brugeren gik ind på Adam Opel-siten. Adam Opel og General Motors Holdings LLC indsamler disse oplysninger anonymt og analyserer oplysningerne statistisk for at finde ud af, hvor attraktiv websiten er, og for kontinuerligt at forbedre sitens indhold.

De personlige oplysninger, der indsamles på Adam Opels website, registreres og behandles af Adam Opel og af General Motors Holdings LLC (Michigan, USA) udelukkende med det formål at administrere brugerkontoen, udsende produktinformation og fremsende tilbud, og oplysningerne vil eventuelt blive videregivet til virksomheder i Opel-koncernen eller til Opel-forhandlere.

Behandlingen af dine oplysninger finder sted uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og behandlingen sker under iagttagelse af gældende lov. Adam Opel og General Motors Holdings LLC vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at beskytte dine oplysninger. Adam Opel vil ikke sælge personlige oplysninger til tredjemand eller på anden måde afsætte dem. En bruger kan til enhver tid skriftligt stille spørgsmål om, hvilke personlige oplysninger om brugeren, der registreres. Såfremt der trods alle bestræbelser er blevet registreret fejlagtige oplysninger, retter Adam Opel disse efter anmodning fra brugeren. En bruger kan også anmode om, at vi blokerer og/eller sletter oplysninger, for så vidt de ikke er nødvendige for aktuelle kontraktforhold. En sådan anmodning kan adresseres til det europæiske kundeassistancecenter (ECAC).