Home > Salassapito

Salassapito

Tietosuoja

Henkilöä koskevat tiedot

Adam Opel ja General Motors Holdings LLC (Michigan, USA) pitävät yksityisyytenne ja henkilökohtaisten tietojenne suojaamista ensiarvoisen tärkeänä tehtävänä. Siksi kerromme teille seuraavassa, miten käsittelemme henkilökohtaisia tietojanne ja varmistamme niiden suojaamisen:

Adam Opelin verkkosivustolle tehdyistä käynneistä kerätyt tiedot käsitellään luottamuksellisesti asiaankuuluvan tietosuojalainsäädännön sovellettavien ehtojen mukaisesti.

Käyttäjän käydessä verkkosivustoillamme Adam Opel ja General Motors Holdings LLC kirjaavat rutiininomaisesti muistiin käynnin päivämäärän ja keston, käyttäjän internet-palveluntarjoajan nimen ja verkkosivuston, jolta käyttäjä siirtyi Adam Opelin sivustolle. Adam Opel ja General Motors Holdings LLC keräävät näitä tietoja anonyymisti ja analysoivat tiedot tilastollisesti selvittääkseen verkkosivuston houkuttelevuuden ja parantaakseen jatkuvasti sen sisältöä.

Adam Opel ja General Motors Holdings LLC (Michigan, USA) tallentavat ja käsittelevät Adam Opelin verkkosivustolta kerätyt henkilökohtaiset tiedot yksinomaan käyttäjän tilin hallintaa, tuotetietojen välittämistä ja tarjousten lähettämistä varten. Joissain tapauksissa tiedot lähetetään eteenpäin Opel Groupiin kuuluville yrityksille tai Opelin jälleenmyyjille.

Tietojen käsittely tapahtuu Euroopan talousalueen ulkopuolella sovellettavaa lainsäädäntöä noudattaen. Adam Opel ja General Motors Holdings LLC ryhtyvät kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin tietojenne suojaamiseksi. Adam Opel ei myy henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille eikä markkinoi niitä muilla tavoin. Käyttäjä voi koska tahansa kysyä kirjallisesti, mitä henkilökohtaista tietoa hänestä on tallennettu. Mikäli kaikista ponnisteluista huolimatta on tallennettu virheellistä tietoa, Adam Opel korjaa tiedot käyttäjän pyynnöstä. Käyttäjä voi myös pyytää estämään tietojen käytön ja/tai pyyhkimään tiedot, joita ei tarvita voimassa olevia sopimussuhteita varten. Tällaiset pyynnöt voidaan lähettää European Customer Assistance Centre -keskukseen (ECAC).