Home > Utajení

Utajení

Osobní údaje

Společnost Adam Opel přikládá velkou důležitost ochraně vašeho soukromí a vašich osobních údajů. Proto bychom vás rádi informovali, jakým způsobem zajišťujeme jejich ochranu:

Se všemi údaji, které budou shromážděny v době, kdy uživatel navštíví webovou stránku společnosti Adam Opel, bude nakládáno v souladu s platnými ustanovením příslušného zákona o ochraně údajů.

Pokud uživatel navštíví naše webové stránky, společnosti Adam Opel a General Motors Holdings LLC zaznamenají datum a dobu trvání návštěvy, název poskytovatele internetu uživatele a webovou stránku, ze které vstoupil na stránku společnosti Adam Opel. Adam Opel a General Motors Holdings LLC sbírají tyto údaje anonymně a analyzují je statisticky tak, aby zjistili, nakolik je webová stránka atraktivní a aby mohli průběžně zlepšovat její obsah.

Osobní údaje, které jsou sbírány na webové stránce společnosti Adam Opel, zaznamenává a zpracovává společnost Adam Opel a General Motors Holdings LLC (Michigan, USA) výhradně za účelem správy uživatelského účtu, předávání informací o výrobku a předkládání nabídek, přičemž tyto údaje mohou být dle situace předány společnostem ze skupiny Opel nebo prodejcům Opel.

Vaše údaje se budou zpracovávat mimo evropský hospodářský prostor v souladu s platným zákonem. Společnosti Adam Opel a General Motors Holdings LLC podniknou veškeré nezbytné kroky, aby vaše údaje chránily. Společnost Adam Opel nebude osobní údaje prodávat třetím stranám a nebude s nimi nijak obchodovat. Uživatel může příležitostně písemně požádat o sdělení, jaké osobní údaje jsou o něm zaznamenávány. Pokud se navzdory veškerému úsilí zaznamenají nesprávné informace, společnost Adam Opel je na žádost uživatele opraví. Dále může uživatel požádat, abychom jeho údaje zablokovali, případně vymazali, a to v rozsahu, který není nezbytný pro stávající smluvní vztahy. Tato žádost musí být adresována na centrum European Customer Assistance Centre (ECAC).