Home > Privacy

Privacy

Databeskyttelse

Personlige opplysninger

Adam Opel og General Motors Holdings LLC (Michigan, USA) legger stor vekt på å beskytte ditt privatliv og dine personlige opplysninger. Derfor vil vi gjerne informere deg om hvordan vi håndterer og beskytter dine personlige opplysninger. :

Alle data som innhentes når brukeren besøker nettsiden til Adam Opel, blir behandlet fortrolig i samsvar med gjeldende forskrifter og den aktuelle loven om databeskyttelse.

Når en bruker besøker våre nettsider, vil Adam Opel og General Motors Holdings LLC rutinemessig registrere dato og varighet av besøket, brukerens nettleverandør og nettsiden som brukeren benyttet for å komme inn på Adam Opels nettsted. Adam Opel og General Motors Holdings LLC innhenter disse data på en anonym måte og analyserer dataene statistisk for å finne ut hvor attraktiv nettsiden er, og kontinuerlig forbedre innholdet i den.

De personlige opplysningene som innhentes via nettsiden til Adam Opel registreres og behandles av Adam Opel og av General Motors Holdings LLC (Michigan, USA) utelukkende i den hensikt å administrere brukerens konto, overføre produktinformasjon og sende tilbud som også, når det er aktuelt, vil bli videresendt til selskaper i Opel-gruppen eller til Opel-forhandlere.

Behandlingen av dine data vil skje utenfor the European Economic Area (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, EØS), og vil skje i samsvar med gjeldende lov. Adam Opel og General Motors Holdings LLC vil ta alle rimelige skritt for å beskytte dine opplysninger. Adam Opel vil ikke selge personlige opplysninger til tredjeparter eller på annen måte markedsføre dem. Brukeren kan til enhver tid spørre skriftlig om hvilke personlige data om brukeren som er registrert. Skulle det tross alle anstrengelser være registrert uriktige opplysninger, vil Adam Opel rette det etter brukerens anmodning. Bruker kan også kreve at vi sperrer og/eller sletter dine data i den grad de ikke trengs for igangværende kontraktforhold. Alle slike krav kan rettes til the European Customer Assistance Centre (ECAC).