Home > Sekretess

Sekretess

Skydd för uppgifter

Personuppgifter

Adam Opel och General Motors Holdings LLC (Michigan, USA) fäster stor vikt vid skyddet av din integritet och skyddet av dina personuppgifter. Därför vill vi informera dig om hur vi i fortsättningen hanterar och säkerställer skyddet av dina personuppgifter: br> Alla uppgifter som samlas in när användaren besöker Adam Opels webbplats behandlas konfidentiellt enligt föreskrifterna i gällande dataskyddslagar.

När användaren besöker våra webbplatser registrerar standardmässigt Adam Opel och General Motors Holdings LLC besökets datum och varaktighet, namnet på användarens internetleverantör och den webbplats varifrån användaren besökte Adam Opels webbplats. Adam Opel och General Motors Holdings LLC samlar in dessa uppgifter anonymt och analyserar dem statistiskt för att undersöka hur attraktiv webbplatsen är och för att kontinuerligt förbättra dess innehåll.

De personuppgifter som samlas in på Adam Opels webbplats registreras och behandlas av Adam Opel och av General Motors Holdings LLC (Michigan, USA) för det enda ändamålet att administrera användarens konto, överföra produktinformation och lämna erbjudanden, samt, i förekommande fall, vidarebefordra uppgifterna till företag i Opel-koncernen eller till Opel-återförsäljare.

Behandlingen av dina uppgifter sker utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och utförs i enlighet med gällande lag. Adam Opel och General Motors Holdings LLC vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter. Adam Opel säljer inte personuppgifter till tredje part eller marknadsför dem på annat sätt. Användaren kan när som helst skriftligen be att få tillgång till sina registrerade personuppgifter. Om, trots alla ansträngningar, felaktig information har registrerats kommer Adam Opel att korrigera dessa på begäran. Användaren kan också kräva att vi blockerar och/eller raderar de uppgifter som inte krävs för aktuella avtalsförhållanden. Alla sådana förfrågningar kan ställas till det europeiska kundassistanscentret (ECAC).