Home > Privacy

Privacy

Data Protection

Isikuandmed

Adam Opel ja General Motors Holdings LLC (Michigan, USA) peavad Teie privaatsuse ja isikuandmete kaitsmist väga oluliseks. Seetõttu soovime Teid käesolevaga teavitada, kuidas me Teie isikuandmeid käsitleme ja nende kaitse tagame.
Kõiki andmed, mida kogutakse, kui kasutaja Adam Opeli veebisaiti külastab, käsitletakse konfidentsiaalselt kooskõlas kohaldatavate andmekaitselaste õigusaktide kohaldatavate sätetega.

Kui kasutaja külastab meie veebisaite, registreerivad Adam Opel and General Motors Holdings LLC standardse korra kohaselt külastuse andmed ja kestuse, kasutaja internetiteenuse pakkuja ja veebisaidi, millelt kasutaja Adam Opeli veebisaidile sisenes. Adam Opel ja General Motors Holdings LLC koguvad neid andmeid anonüümselt ja teevad andmetele statistilise analüüsi, et uurida oma veebisaidi atraktiivsust ja selle sisu pidevalt täiustada.

Adam Opel ja General Motors Holdings LLC (Michigan, USA) registreerivad ja töötlevad Adam Opeli veebisaidilt kogutavaid isikuandmeid ainult kasutajakonto haldamiseks, tooteteabe ja pakkumiste esitamiseks ning neid edastatakse kas Opeli kontserni ettevõtetele või Opeli müügiesindustele.

Teie andmeid töödeldakse väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ning kohaldatavaid õigusakte järgides. Adam Opel ja General Motors Holdings LLC võtavad mõistlikkuse piires kõiki vajalikke meetmeid Teie andmete kaitsmiseks. Adam Opel ei müü isikuandmeid kolmandatele osapooltele ega turusta neid muul viisil. Kasutaja võib igal ajal kirjalikult küsida, millised kasutaja isikuandmed on registreeritud. Kui hoolimata kõigist jõupingutustest on registreeritud ebaõigeid andmeid, parandab Adam Opel need kasutaja soovil. Kasutaja võib nõuda ka oma andmete blokeerimist ja/või kustutamist, kui need ei ole vajalikud kehtiva lepingulise suhte tõttu. Sellekohased soovid võib esitada Euroopa kliendiabi keskusele (ECAC).