Home > Privacy

Privacy

HTML Source EditorWord wrap

Data Protection

Personas dati

Uzņēmumam Adam Opel un General Motors Holdings LLC (Mičigana, ASV) ir ļoti svarīga jūsu konfidencialitātes un personas datu aizsardzība. Tādēļ vēlamies jūs tālāk informēt par to, kā rīkojamies ar jūsu personas datiem un nodrošinām to aizsardzību.
Visi dati, kas tiek apkopoti, kad lietotājs apmeklē Adam Opel tīmekļa vietni, tiks uzskatīti par konfidenciāliem saskaņā ar spēkā esošo datu aizsardzības tiesību aktu spēkā esošajiem noteikumiem.

Kad lietotājs apmeklē mūsu tīmekļa vietnes, Adam Opel un General Motors Holdings LLC saskaņā ar standarta procedūru reģistrē apmeklējuma datumu un ilgumu, lietotāja interneta pakalpojumu sniedzēja nosaukumu un tīmekļa vietni, no kuras lietotājs piekļuva Adam Opel vietnei. Uzņēmums Adam Opel un General Motors Holdings LLC apkopo šos datus anonīmā veidā un statistiski analizē tos, lai noskaidrotu, cik pievilcīga ir tā vietne, un pastāvīgi pilnveidotu tās saturu.

Personas datus, kas apkopoti Adam Opel tīmekļa vietnē, reģistrē un apstrādā Adam Opel un General Motors Holdings LLC (Mičigana ASV) tikai un vienīgi lietotāja konta administrēšanai, produktu informācijas pārsūtīšanai un piedāvājumu iesniegšanai, un dažkārt šāda informācija tiek nodota koncerna Opel Group dalībniekiem vai Opel izplatītājiem.

Jūsu datu apstrāde notiks ārpus Eiropas Ekonomikas zonas un tiks veikta saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Adam Opel un General Motors Holdings LLC īstenos visus piemērotos pasākumus jūsu datu aizsardzībai. Adam Opel nepārdos personas datus trešajām pusēm un neveiks cita veida komercdarījumus ar tiem. Lietotājs var jebkurā laikā rakstiski uzdot jautājumus par to, kādi dati par lietotāju tiek reģistrēti. Ja, neskatoties uz visām pūlēm, ir reģistrēta nepareiza informācija, Adam Opel to pēc lietotāja pieprasījuma izlabos. Lietotājs var arī pieprasīt, lai mēs bloķētu un/vai dzēstu jūsu datus, ciktāl tie nav nepieciešami pašreizējām līgumattiecībām. Šādi pieprasījumi ir jāadresē Eiropas klientu apkalpošanas centram (European Customer Assistance Centre, ECAC).