Home > Privacy

Privacy

duomenų apsauga

Asmeniniai duomenys

„Adam Opel“ ir „General Motors Holdings LLC“ (Mičiganas, JAV) didelį dėmesį skiria jūsų privatumo ir jūsų asmeninių duomenų apsaugai. Taigi, norėtume informuoti jus apie tai, kaip užtikriname jūsų asmeninių duomenų apsaugą: :
Visi duomenys, surinkti naudotojo apsilankymo „Adam Opel“ interneto svetainėje metu, bus laikomi konfidencialiai, laikantis taikomo duomenų apsaugos įstatymo galiojančių nuostatų.

Naudotojui lankantis mūsų interneto svetainėse, „Adam Opel“ ir „General Motors Holdings LLC“ standartiškai įrašo apsilankymo datą ir trukmę, naudotojo interneto paslaugų teikėjo pavadinimą ir interneto svetainę, iš kurios naudotojas apsilankė „Adam Opel“ svetainėje. „Adam Opel“ ir „General Motors Holdings LLC“ renka šiuos duomenis anonimiškai ir analizuoja juos statistiniais pagrindais, kad sužinotų apie interneto svetainės patrauklumą ir galėtų nuolat tobulinti teikiamą turinį.

Asmeninius „Adam Opel“ interneto svetainėje surinktus duomenis „Adam Opel“ ir „General Motors Holdings LLC“ (Mičiganas, JAV) įrašo ir apdoroja tik siekdamos administruoti naudotojo paskyrą, perduoti informaciją apie gaminius ir teikti pasiūlymus. Atskirais atvejais jie gali būti perduodami „Opel Group“ bendrovėms arba „Opel“ atstovams.

Jūsų duomenys bus apdorojami už Europos Ekonominės Erdvės ribų, laikantis taikomo įstatymo. „Adam Opel“ ir „General Motors Holdings LLC“ imasi visų pagrįstų priemonių jūsų duomenims apsaugoti. „Adam Opel“ neparduos jokių asmeninių duomenų trečiosioms šalims ir kitaip jų nereklamuos. Naudotojas gali bet kuriuo metu raštu paprašyti nurodyti, kurie asmeniniai duomenys apie naudotoją yra įrašomi. Tuo atveju, jei, nepaisant visų pastangų, įrašoma neteisinga informacija, „Adam Opel“ ją pakoreguos, gavusi naudotojo pageidavimą. Be to, naudotojas gali reikalauti, kad mes blokuotumėme ir (arba) ištrintumėme jūsų duomenis, kiek tai leidžia esami sutartiniai santykiai. Bet kokia tokia užklausa gali būti adresuojama Europos klientų pagalbos centrui (ECAC).