Home > Polityka poufności

Polityka poufności

Ochrona danych

Dane osobowe

Firma Adam Opel przykłada wielką wagę do ochrony prywatności i danych osobowych. Z tego względu pragniemy w tym miejscu przekazać informacje na temat sposobu, w jaki chronimy Twoje dane osobowe:
Wszelkie dane zebrane za pośrednictwem witryny internetowej firmy Adam Opel są traktowane jako poufne, zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych.

Podczas każdej wizyty użytkownika na witrynie internetowej firmy Adam Opel standardowo zbierane są dane, w tym czas trwania wizyty, nazwa dostawcy usług internetowych użytkownika i witryny internetowej, z której użytkownik uzyskał dostęp do witryny internetowej firmy Adam Opel. Firma Adam Opel zbiera te dane w sposób anonimowy i przeprowadza ich statystyczną analizę w celu określania i ciągłego zwiększania atrakcyjności swojej witryny internetowej .

Ponadto, za każdorazową wyraźną zgodą, zbierane są dane dostarczane przez samego użytkownika. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem witryny internetowej firmy Adam Opel są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celach związanych z przetwarzaniem konta użytkownika, przekazywaniem informacji dotyczących produktów lub wysyłaniem ofert, a także w celu przekazania ich, ponownie za aprobatą użytkownika, firmom należącym do grupy Opel lub też dealerom Opla.

Firma Adam Opel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych. Firma Adam Opel nie udostępnia danych osobowych za opłatą żadnym osobom trzecim, w żaden też inny sposób nie wprowadza ich na rynek. Użytkownik może o każdym czasie wystąpić z pisemną prośbą o wyjaśnienie, jakie dane osobowe na temat użytkownika zostały zgromadzone. W przypadku gdy, pomimo wszelkich starań, zgromadzone dane są nieprawidłowe, Adam Opel na żądanie użytkownika poprawi te dane. Użytkownik może również zażądać zablokowania i/lub usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika o ile przechowywanie tych danych nie jest związane z realizacją obowiązującego strony stosunku umownego. Tego typu wnioski należy kierować do European Customer Assistance Centre (ECAC).