Home > Registracija > Terms & Conditions

Registracija - sprejmite splošne pogoje


Register - Accept Terms & Conditions

GME Info Tech Portal - Splošni pogoji

1. Področje uporabe

Adam Opel, ki ga predstavljajo njegova lokalna nacionalna prodajna podjetja (v nadaljevanju: » Opel «), izdeluje servisne informacije, ki zadevajo znamki Opel, Vauxhall in Chevrolet in so na voljo tudi neodvisnim operaterjem v elektronski obliki izključno pod splošnimi pogoji, navedenimi v nadaljevanju. Ti splošni pogoji veljajo tudi v primeru, če so v nasprotju s splošnimi pogoji in določili uporabnika. Opel ne sprejema oziroma zavrača vsakršno uporabo splošnih pogojev uporabnika, ki bi bili v nasprotju s temi pogoji. Splošni pogoji veljajo v vsebini, ki je dosegljiva na spletnih straneh ob času oddaje naročila.

2. Sklenitev pogodbe

2.1 Ko Opel uporabniku podeli licenco za uporabo, se med uporabnikom in Opel vzpostavi pogodben odnos in uporabnik ima dostop do tehničnih informacij, ki so plačljive in na voljo v skladu s temi splošnimi pogoji.

2.2 Z vsako novo naročnino bo vzpostavljena nova pogodba. Uporabnik bo o kakršni koli spremembi teh splošnih pogojev obveščen (1) en mesec pred uveljavitvijo te spremembe. Spremenjena različica postane del trenutne pogodbe, razen če se uporabnik z njo ne strinja in ji ugovarja v roku dveh (2) tednov od njenega prejema.

3. Predmet pogodbe

Predmet pogodbe je uporaba elektronskih servisnih podatkov za motorna vozila znamke Opel, Vauhxall, Chevrolet in Cadillac Europe.

 • Terenska popravila pogostih napak 2
 • Servisni načrti vzdrževanja
 • Diagrami električnega ožičenja
 • Kontrolni postopki
 • Prenos programske opreme za diagnostično testiranje Tech1 in Tech2 2
 • Programska oprema Tech2Win 2
 • Sistem za načrtovanje servisa SPS 1,2
 • Varnostni dostop 1,2
 • Nalaganje in prikaz fotografije 2
 • Tiskanje Techline 1,2
 • Programska oprema za diagnosticiranje SCAN 100 4
 • Programska oprema za diagnosticiranje in ponovno programiranje SCAN 100 1,3
 • Odpoklicne kampanje2
 • Katalog delov 2,3

Uporabnik dobi dovoljenje za prikaz in tiskanje teh informacij na svojem osebnem računalniku ter za prenos in namestitev programske opreme za diagnostično testiranje Tech1 in Tech2 v osebni računalnik v času trajanja pridobljene pravice do dostopa.

1 Za dostop do varnostnih modulov avtomobila veljajo posebni splošni pogoji
2 Samo za Opel
3 Samo za Chevrolet

4. Licenčni pogoji

4.1. Uporabnik v celoti izpolni obrazec za pridobitev licence, ki je na strani registracije na portalu.

4.2. To licenčno pogodbo zagotavlja Opel v skladu s predpisi Evropske unije, ki določajo, da morajo imeti tudi neodvisni serviserji dostop do tehničnih informacij proizvajalcev vozil. S pridobitvijo takšne licence uporabnik izjavlja, da pripada pooblaščeni skupini upravičencev, ki bodo uporabljali servisne informacije za izvajanje servisnih del in popravil na strokoven način v okviru svoje lastne servisne delavnice, ki ima svoj registrirani sedež (vključno z registracijo za DDV) v Evropski uniji ali v katerikoli od naslednjih držav, ki niso članice Evropske unije: Hrvaška, Islandija, Norveška, Lichtenstein, Makedonija, Švica in Turčija.

4.3. Uporabnik članarino za uporabo izdelka plača vnaprej s kreditno kartico. Račun bo poslan po elektronski pošti.

4.4. Ko je znesek plačila prejet, se odobri dostop do servisnih informacij.

4.5. Na podlagi pridobljene posamezne licence uporabnik lahko preko katere koli internetne dostopne točke iz svojega registriranega poslovnega sedeža, kot je naveden v licenčni prijavi, dostopa do servisnih informacij. Če želi uporabnik dostop za več uporabnikov ali dostop iz različnih poslovnih naslovov, mora pridobiti ustrezne dodatne licence.

4.6. Dostop do sistema TIS2Web in diagnostične programske opreme bo zaračunan na podlagi navedenih naročniških obdobij.

4.7. Naročniško obdobje se začne s prvim dostopom do katerega koli sistema servisnih podatkov in se obračunava na podlagi ur uporabe. Naročniško obdobje se mora začeti najkasneje v enem mesecu po datumu nakupa. Kakršno koli pravico glede neuporabljene naročnine po enem mesecu lahko zavrnemo.

5. Uporaba zagotovljenih informacij

5.1. Uporabnik sme uporabljati informacije, ki so na voljo na portalu Info Tech Portal, samo za izvajanje servisnih del in popravil na strokoven način v okviru dejavnosti svoje lastne servisne delavnice. Podatkov ne sme v celoti ali po delih kopirati ali kako drugače razširjati v kakršni koli obliki brez predhodne pismene privolitve podjetja Opel. To velja tako za trenutne, kakor tudi za pretekle podatke.

5.2. Licenco se sme uporabljati samo znotraj lastne poslovne sfere, kot je opredeljena v obrazcu za odobritev uporabe in samo na registriranem poslovnem sedežu. Licence ni dovoljeno prenesti na tretje osebe za njihovo poslovno ali zasebno uporabo.

5.3. V primeru nepooblaščene uporabe ali zlorabe ima Opel pravico nemudoma preprečiti dostop in s takojšnjim učinkom odpovedati pogodbo. V takšnem primeru ne obstaja pravica do zahtevkov iz naslova povračil za neizkoriščeno naročnino in/ali osnovne letne naročnine. General Motors Europe si izrecno pridržuje pravico uveljavljanja nadaljnjih zahtevkov.

6. Splošni pogoji za Sistem za načrtovanje servisa (SPS) in Varnostni dostop

Za dostop do varnostnih funkcij vozila mora uporabnik pridobiti številko D-U-N-S skladno s postopkom, ki je naveden v območju za zahtevke za Razširjeni dostop.

6.1. Uporabnik soglaša, da podjetju Opel, ki ga zastopajo njegova lokalna nacionalni prodajna podjetja, v primerih pravnih zahtevkov ali garancijskih sporov, na podlagi prošnje zagotovi dostop do podatkov o strankah in o preteklih popravilih.

6.2. Opel izjavlja, da ne bo uporabil podatkov o strankah in o zgodovini popravili za nobene druge namene (vključno s komercialnimi nameni) kot za namene, navedene v točki 6.1 zgoraj.

7. Informacije o varnosti

Posredovane informacije so namenjene izvajanju servisnih del in popravil na strokoven način za nespremenjena motorna vozila. Kot predpogoj za izvajanje omenjenih del priporočamo zaključeno izobraževanje za avtomehanika in redno dodatno izobraževanje. Kadar je v posredovanih informacijah predvidena uporaba posebnih orodij, so ta posebna orodja za strokovno izvajanje popravil obvezna.

8. Garancija

V primeru, da Opel neustrezno izvaja storitev, je uporabnik portala Info Tech Portal upravičen do zakonsko določenih zahtevkov. Pred uveljavljanjem kakršnega koli odškodninskega zahtevka je uporabnik dolžan Opel zagotoviti možnost za popravilo storitve v razumnem roku. Če takšna naknadna popravila večkrat zaporedoma ne uspejo, so nemogoča, so zavrnjena zaradi nesorazmernih stroškov ali pa jih kako drugače ni mogoče razumno pričakovati od Opel, je uporabnik upravičen do razveljavitve pogodbe v skladu z občasno veljavnimi zakonskimi določili. Uporabljajo se zakonsko določeni zastaralni roki.

9. Odgovornost za nastalo škodo

Uporabnik uporablja dostopne informacije na lastno odgovornost.

Opel odgovarja za nastalo škodo – iz katerega koli pravno priznanega razloga – samo če škoda nastane namenoma ali zaradi velike malomarnosti.

10. Veljavno pravo in sodna pristojnost

Katerikoli in vsi spori nastali iz ali v zvezi s to pogodbo se presojajo po pravu Republike Slovenije. Kraj izpolnitve je Ljubljana, za odlocanje o kateremkoli in vseh zahtevkih v zvezi z prej navedenim so izkljucno pristojna stvarno pristojna sodišca v Ljubljani, razen ce prisilni predpis doloca drugace.

11. Osebni podatki

Podatki o uporabniku bodo obravnavani zaupno v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi zahteve bo uporabnik obveščen o o tem, katere podatke shranjuje Opel in, odvisno od primera, lahko zahteva popravek, brisanje ali onomogočen dostop do podatkov (glejte tudi člen o varstvu podatkov).

12. Druge določbe

12.1. Uporaba in/ali dostop do storitev je lahko začasno omejen ali prekinjen zaradi vzdrževanja in nadaljnjega razvijanja aplikacij za servisne informacije. Zaradi teh morebitnih težav uporabnik ni upravičen do nobenih zahtevkov iz naslova povračil plačane naročnine ali do kakršne koli odškodnine.

13. Spletne povezave

Spletno mesto Opel vsebuje povezave na druga spletna mesta. Opel ne prevzema odgovornosti za kršitev predpisov o zaščiti podatkov na takšnih spletnih straneh in prav tako ne prevzema odgovornosti za vsebine na takšnih spletnih straneh.

Povezavo na spletno stran Opel sme tretja oseba namestiti le s predhodno odobritvijo našega podjetja. Če želi uporabnik namestiti takšno spletno povezavo do naše spletne strani, mora pred namestitvijo pisno obvestiti Opel.

14. Znamke

Vse znamke, prikazane na spletnih mestih General Motors /Opel/Vauxhall/Chevrolet so zaščitene po pravu blagovnih znamk. To zlasti velja za oznake modelov, oznake vrste, logotipe, znake in servisne oznake.

15. Avtorske pravice in intelektualna lastnina

Informacije, objavljene na spletnih straneh (besedila, slike, glasba, risbe, animacije, video itd.) in njihova oblika na spletnih straneh, so zaščitene z avtorskimi pravicami. Vsakršna reprodukcija, širjenje, komunikacija in/ali prenos informacij so dovoljeni le s predhodno pismeno privolitvijo podjetja Opel.

(SLO)

Adam Opel
Št. faksa: + 36 1 298 - 1096

Prekliči