Home > Regisztrálás > Terms & Conditions

Regisztráció – A szerződési feltételek elfogadása


Register - Accept Terms & Conditions

GME Info Tech Portál – Általános szerzodési feltételek

1. Alkalmazási kör

A Opel, amelyet nemzeti értékesítési társaságai (NSC) képviselnek (a továbbiakban: „Opel”), elektronikus formában elérhetové teszi az Opel, Vauxhall és Chevrolet márkákkal kapcsolatos szervizinformációkat független szervizek számára, kizárólag a következokben meghatározott szerzodési feltételeknek megfeleloen. A jelen feltételek abban az esetben is érvényesek, ha nem egyeznek a felhasználó általános szerzodési feltételeivel. A Opel nem fogadja el és visszautasítja a felhasználó ellentétes tartalmú szerzodési feltételeit. A felekre a megrendelés idopontjában online formában elérheto Általános szerzodési feltételek érvényesek.

2. A szerzodés megkötése

2.1 A Opel által biztosított licenc nyújtásával szerzodéses kapcsolat jön létre a Opel vállalat és a felhasználó között, aki fizetés ellenében muszaki adatokhoz férhet hozzá az Általános szerzodési feltételeknek megfeleloen.

2.2 Minden egyes elofizetéshez külön szerzodést kell kötni. A felhasználót egy (1) hónappal a módosítások hatályba lépése elott értesítjük az Általános szerzodési feltételekkel kapcsolatos változtatásokról. A módosított változat a jelen szerzodés részét fogja képezni, kivéve, ha a felhasználó a módosítás átvételétol számított két (2) héten belül ellenvetéssel él.

3. A szerzodés tárgya

A szerzodés tárgya a vállalat Opel, Vauxhall, Chevrolet és Cadillac Europe márkájú gépjármuvei elektronikus szervizinformációinak használata.

 • gyakori hibák helyszíni elhárítása 2;
 • karbantartási tervek;
 • elektromos kapcsolási rajzok;
 • ellenorzési eljárások;
 • Tech1 és Tech2 diagnosztikai tesztelo szoftver letöltése 2;
 • Tech2Win szoftver 2;
 • SPS szervizprogramozási rendszer 1,2;
 • védelmi hozzáférés 1,2;
 • pillanatfelvételek feltöltése és megjelenítése 2;
 • Techline-nyomtatás 1,2;
 • SCAN 100 diagnosztikai szoftver 4;
 • SCAN 100 diagnosztikai és átprogramozási szoftver 1,3;
 • visszahívási kampányok 2;
 • Alkatrész-katalógus 2,3

A felhasználó jogosult az információk megtekintésére és kinyomtatására saját számítógépén, valamint a diagnosztikai szoftver letöltésére és telepítésére egy személyi számítógépre vagy a Tech1- és Tech2-tesztelore a hozzáférési jogok birtoklásának ideje alatt.

1 A jármu védelmi vonatkozású moduljaihoz való hozzáférést a konkrét szerzodési feltételek határozzák meg
2 Csak az Opel esetében
3 Csak a Chevrolet esetében

4. Licencfeltételek

4.1 A felhasználó hiánytalanul kitölti a portál regisztrációs részében található licenckérelmet.

4.2 A Opel által kínált licencmegállapodás megfelel az Európai Unió szabályozásának, amelynek értelmében a független szervizeknek joguk van hozzáférni a gépjármugyártók muszaki információihoz. A licenc elfogadásával a felhasználó kijelenti, hogy azon jogosult felek csoportjához tartozik, akik a szervizinformációkat szervizelési és javítási munkák szakszeru elvégzésére használják saját gépjármujavító vállalkozásuk keretein belül, és akik vállalkozásának székhelye (beleértve az adózási országot is) az Európai Unión belül van, vagy a következo nem EU-tag országok egyikében: Horvátország, Izland, Norvégia, Liechtenstein, Macedónia, Svájc, Törökország.

4.3. A felhasználó hitelkártyával elore kifizeti a megvásárolandó termék árát. A kiállított számlát a felhasználó e-mailen keresztül kapja meg.

4.4. A fizetendo összeg levonása után a felhasználó számára hozzáférés lesz biztosítva a szervizinformációkhoz.

4.5. A megszerzett egyetlen licenc révén a felhasználó bármilyen internet-hozzáférési ponton keresztül hozzáférhet a szervizinformációkhoz a licenckérelmen megjelölt bejegyzett telephelyrol. Ha több felhasználó számára vagy különbözo telephelyrol kívánja biztosítani a hozzáférést, akkor további licenceket kell vásárolnia.

4.6. A Tis2Web rendszerhez és a diagnosztikai szoftverhez való hozzáférés díja a jelzett elofizetési idoszakok alapján kerül megállapításra.

4.7. Az elofizetési idoszak a szervizinformációs rendszerhez való elso hozzáféréssel kezdodik, és óraalapú számítással kerül megállapításra. Az elofizetési idoszakot a vásárlás dátumától számított 1 hónapon belül meg kell kezdeni; a felhasználatlan elofizetésekkel kapcsolatos jogosultsági igények 1 hónap elteltével visszautasíthatók.

5. A rendelkezésre bocsátott információk használata

5.1 A felhasználó az Info Tech Portálon keresztül elérheto információkat csak szervizelési és javítási munkák szakszeru elvégzésére használhatja saját gépjármujavító vállalkozása keretein belül. Az adatok sem részben, sem egészben nem másolhatók és nem terjeszthetok semmilyen formában a Opel elozetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Ez az aktuális és régi adatokra egyaránt vonatkozik.

5.2 A licenc csak a saját vállalkozás keretein belül használható a kérelemben meghatározottak szerint, a feltüntetett regisztrált telephelyen. A licenc nem adható át harmadik félnek sem kereskedelmi, sem magáncélra.

5.3 A Opel vállalatnak jogában áll azonnali hatállyal megszüntetni a hozzáférést és felmondani a szerzodést jogosulatlan vagy visszaélésszeru használat esetén. Ebben az esetben a fennmaradó kreditek és/vagy éves alapdíjak visszafizetésének igénylésére nincs mód. Opel kifejezetten fenntartja magának a jogot további kártérítés követelésére.

6. A Szervizprogramozási rendszer és a Védelmi hozzáférés szerzodési feltételei

A védelmi vonatkozó jármufunkciókhoz való hozzáférésnek elofeltétele, hogy a Felhasználó D-U-N-S számot szerezzen a Magas szintu hozzáférés igénylési területén ismertetett eljárásnak megfeleloen.

6.1. A felhasználó elfogadja, hogy jogi panasz vagy garanciával kapcsolatos vita esetén kérésre a nemzeti értékesítési társaságai által képviselt Opel hozzáférhet az ügyféladatokhoz és a javítási elozmények adataihoz.

6.2. A megállapodás értelmében a Opel a fenti 6.1. pontban ismertetetteken kívül semmiféle célra (egyebek között kereskedelmi célra) nem használhatja fel az ügyféladatokat és javítási elozmények adatait.

7. Biztonsági információk

A rendelkezésre bocsátott információk a módosítás nélküli gépjármuvek szervizelési és javítási munkálatainak szakszeru elvégzéséhez nyújtanak segítséget. A fent említett munka elvégzéséhez nyomatékosan ajánlott az autószereloi képzés és a rendszeres továbbképzés. Ha az információkban speciális szerszámok használata van eloírva, akkor a javítás szakszeru elvégzéséhez kötelezo az adott szerszámok használata.

8. Garancia

A Opel nem megfelelo teljesítése esetén az Info Tech Portál felhasználója a törvény szerinti követelésekkel léphet fel. Kártérítési követelés benyújtása elott a felhasználónak lehetoséget kell biztosítania a Opel vállalatnak ésszeru határidon belüli utólagos teljesítésre. Ha hasonló utólagos teljesítés elmaradása többször is elofordul, illetve lehetetlen vagy visszautasításra kerül az aránytalanul magas költségek miatt, vagy egyéb okból nem várható ésszeruen el a Opel vállalattól, akkor a felhasználó jogosult felbontani a szerzodést az érvényben lévo jogi eloírásoknak megfeleloen. A törvényes elévülési idok érvényesek.

9. Károkért vállalt felelosség

A rendelkezésre bocsátott információkat a felhasználó saját kockázatára használja.

A Opel bármilyen jogi okból eredo kár esetén is csak a szándékosan vagy vétkes hanyagságból keletkezett károkért felelos.

10. Alkalmazandó jog és a joghatóság kijelölése

A Megállapodással kapcsolatos vagy abból fakadó bármilyen vitás ügyben a magyar jog szabályai a mérvadóak. A teljesítés helye és a bíráskodás kizárólagos helye bármilyen kártérítéssel kapcsolatban innentol a Magyar Köztársaság, hacsak a kötelezo érvényu törvények azt másként nem határozzák meg.

11. Személyes adatok

A felhasználók adatainak kezelése bizalmasan történik, a vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfeleloen. Külön kérésre a felhasználó tájékoztatást kap a Opel vállalatnál tárolt adatairól, továbbá a felhasználó adott esetben kérheti az adatok javítását, törlését vagy zárolását (lásd még az Adatvédelmi záradékot).

12. Egyéb eloírások

12.1. Elofordulhat, hogy a szolgáltatások használata és/vagy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés ideiglenesen korlátozott vagy fel lett függesztve a szervizinformációs rendszer karbantartása vagy további fejlesztése miatt. Ebben az esetben a felhasználó nem igényelheti a díjak visszafizetését, és nem követelhet ezzel kapcsolatos kártérítést.

13. Hivatkozások

A Opel webhelye más webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A Opel nem vállal felelosséget sem az ilyen webhelyek adatvédelmi eloírásoknak való megfeleléséért, sem az említett weboldalak tartalmáért.

A Opel webhelyére mutató hivatkozást csak vállalatunk elozetes beleegyezésével helyezhet el harmadik fél. Amennyiben a felhasználó webhelyünkre mutató hasonló hivatkozást szeretne elhelyezni, akkor elozetesen írásban meg kell keresnie a Opel vállalatot.

14. Márkajelek

A General Motors/Opel/Vauxhall/Chevrolet webhelyein szereplo valamennyi márkajelzés a védjegyekre vonatkozó törvények oltalma alatt áll. Ez konkrétan a modell- és típusjelzésekre, logókra, emblémákra és szolgáltatásnevekre is érvényes.

15. Szerzoi jogok, szellemi tulajdon

webhelyén közzétett információkat (szövegeket, képeket, zenéket, grafikákat, animációkat, videókat stb.) és ezeknek a webhelyen szereplo elrendezését szerzoi jog védi. A Opel elozetes írásbeli engedélye nélkül ezek nem másolhatók, nem terjeszthetok, nem közvetíthetok és/vagy nem továbbíthatók, sem egyéb módokon nem használhatók.

(H)

Adam Opel
Fax-szám: + 36 1 298 - 1090

Mégse