Home > Terms & Conditions

Koşullar

GME Info Tech Portal - Genel Kayıt ve Şartlar

1. Uygulama Kapsamı

Yerel Ulusal Satış Şirketleri tarafından temsil edilen Adam Opel, (bundan böyle Opel ' olarak anılacaktır) Opel, Vauxhall ve Chevrolet markalarıyla ilgili servis bilgilerini, münhasıran ileride belirtilmiş olan kayıt ve şartlar uyarınca, elektronik olarak bağımsız operatörlere vermektedir. Bu aynı zamanda kullanıcının çelişkili kayıt ve şartları olması durumunda da geçerlidir. Opel, kullanıcının bu gibi çelişkili kayıt ve şartlarını kabul etmez ve reddeder. Genel Kayıt ve Şartlar, siparişin verildiği zaman çevrim-içi erişilen sürümde geçerli olacaktır.

2. Sözleşmenin Formasyonu

2.1. Bir kullanıcıya Opel tarafından lisans verilmesiyle, Opel ile kullanıcı arasında, bu Genel Kayıt ve Şartlar uyarınca ödemeye sunulan teknik bilgilere erişim konusunda bir sözleşme ilişkisi kurulmuş olacaktır.

2.2. Her yeni abonelikle yeni bir sözleşme kurulacaktır. Kullanıcı, bu Genel Kayıt ve Şartlarda yapılacak bir değişiklik durumunda söz konusu değişiklik yürürlüğe girmeden bir (1) ay önce haberdar edilecektir. Kullanıcı bilgiyi aldıktan sonra iki (2) hafta içinde itiraz etmediği takdirde, değiştirilmiş versiyon mevcut sözleşmenin bir parçası olacaktır.

3. Sözleşme Konusu

Sözleşmenin konusu, Opel, Vauxhall, Chevrolet ve Cadillac Avrupa markalarındaki Opel motorlu araçları için elektronik servis bilgilerinin kullanılmasıdır.

 • Sık görülen hatalar için Saha Çözümleri 2
 • Bakım servis planları
 • Elektrik Kablo Döşem Şemaları
 • Kontrol Prosedürleri
 • Tech1 ve Tech2 Diyagnostik Test Cihazı Yazılım Yüklenmesi 2
 • Tech2Win Yazılımı 2
 • SPS Servis Programlama Sistemi 1,2
 • Güvenlik Erişimi 1,2
 • Anlık görüntü karşıya yüklenmesi ve görüntülenmesi 2
 • Techline Baskı 1,2
 • SCAN 100 Diyagnostik Yazılım 4
 • SCAN 100 Diyagnostik ve Tekrar Programlama Yazılımı 1,3
 • Hatırlatma Kampanyaları2
 • Parçalar Kataloğu 2,3

Kullanıcı, bu bilgiyi kullanıcının bilgisayarında gösterme ve yazılı çıktı alma ve edinilen erişim hakkı süresi içinde diyagnoz yazılımını PC'ye veya Tech1 ve Tech2 test cihazına yükleme hakkına sahiptir.

1 Aracın güvenlikle-ilgili modüllerine erişim özel kayıt ve şartlara tabidir
2 Sadece Opel için
3 Sadece Chevrolet için

4. Lisans Şartları

4.1. Kullanıcı portalin kayıt bölümü tarafından sağlanan lisans başvurusunu komple dolduracaktır.

4.2. Bu lisans sözleşmesi, bağımsız operatörlerin araç imalatçılarının teknik bilgilerine erişimini sağlayan Avrupa Birliği Kuralları uyarınca, Opel tarafından sunulmaktadır. Kullanıcı, böyle bir lisansa girmek suretiyle, kendi motorlu araç onarım işleri çerçevesinde bir uzman olarak servis ve onarım çalışmalarını yapmak için servis bilgilerini kullanacak olup tescilli iş yeri (VAT tescili dahil) Avrupa Birliğine üye olan veya AB-üyesi olmayan aşağıdaki ülkelerden birinde: Hırvatistan, İzlanda, Norveç, Lihtenştayn, Makedonya, İsviçre ve Türkiye'de bulunan, hak sahibi tarafların yetkili grubuna ait olduğunu beyan eder.

4.3. Kullanıcı, kredi kartıyla alınacak ürünün ücretini peşin olarak ödeyecektir. Bir fatura hazırlanacak ve E-Posta yoluyla iletilecektir.

4.4 Ödenecek miktar zimmete kaydedildikten sonra, servis bilgilerine erişim izni verilecektir.

4.5. Alınan tek lisans bazında, kullanıcı, herhangi bir internet erişim noktası yoluyla, lisans başvurusunda belirtilen tescilli iş adresinden servis bilgileri 'ne erişebilir. Birden çok kullanıcının erişimi veya farkli iş adreslerinden erişim istenirse, ilgili lisanslardan daha fazla almak gerekir.

4.6. TIS2Web ve diyagnostik yazılıma erişim için gösterilen abonelik dönemleri bazında ücret alınacaktır.

4.7. Abonelik dönemi, servis bilgi sistemlerinden birine ilk erişimle başlar ve saatr göre bir sayım atalığı bazında harcanır. Abonelik dönemi satın alma tarihinden itibaren 1 ay içinde başlatılmalıdır, 1 ay sonra kullanılmayan abonelikler için yapılan itirazlar reddedilebilir.

5. Verilen Bilgilerin Kullanımı

5.1. Kullanıcı, Info Tech Portal üzerinden sağlanan bilgileri sadece kendi motorlu araç onarım işleri çerçevesinde bir uzman olarak servis ve onarım çalışmalarını yapmak için kullanabilir. Veriler, önceden Opel 'un yazılı rızası olmadan, hiç bir şekilde, tamamen veya kısmen, kopyalanamaz veya yayınlanamaz. Bu, cari ve cari olmayan veriler için geçerlidir.

5.2. Lisans, sadece başvuruda belirtilen kendi iş ortamında ve gösterilen tescilli iş adresinde kullanılabilir. Lisans ticari veya özel kullanım için üçüncü şahıslara verilemez.

5.3. İzinsiz veya kötü amaçlar için kullanım durumunda, Opel erişimi derhal kapatmak ve sözleşmenin derhal feshi bildirisi verme hakkına sahip olacaktır. Bu durumda, kalan kredi balanslarının ve/veya yıllık temel harçların iadesi için talep hakkı söz konusu olmayacaktır. Opel başka haklar iddiası hakkını açıkça muhafaza etmektedir.

6. Servis Programlama Sistemi ve Güvenlik Erişimi için Kayıtlar & Şartlar

Güvenlikle ilgili araç işlevlerine arişim, İyileştirilmiş Erişim talep alanında gösterilen prosedüre göre Kullanıcının bir D-U-N-S numarası almasına tabidir.

6.1. Kullanıcı, hukuki bir şikayet veya bir garanti anlaşmazlığı durumunda, Yerel Ulusal Satış Şirketleri tarafından temsil edilen Opel 'a talep üzerine, müşteri ve onarım tarihçesi verilerine erişim sağlamayı kabul eder.

6.2. Opel 'un müşteri ve onarım tarihçesi verilerini yukarıdaki bölüm 6.1'de belirtilenden başka amaçlar için (ticari amaçlar dahil) kabul edilmiştir.

7. Emniyet Bilgileri

Sağlanan bilgiler, modifiye edilmemiş motorlu araçlarının servis ve onarım çalışmasının uzmanca uygulanmasına yarar. Otomotif teknisyeni eğitimi ve periyodik ilave eğitim, bahsi geçen çalışmanın yapılması için bir ön-şart olarak şiddetle tavsiye edilir. Verilen bilgilerde özel alet kullanımı belirtildiğinde, bir uzman olarak yapılacak bütün onarımlarda bu özel aletlerin kullanılması zorunludur.

8. Garanti

Opel performansının yetersiz olması durumunda, Info Tech Portal kullanıcısı Yasal tediye talebi hakkına sahip olacaktır. Bir tazminat talebinde bulunmadan önce, kullanıcı Opel 'a makul bir süre için sonraki performans fırsatı tanımalıdır. Bu sonraki performans tekrar başarısız olursa, veya mümkün olmazsa, veya orantısız masrafları nedeniyle reddedilirse veya başka türlü Opel 'tan mantıken beklenemezse, kullanıcı muhtelif zamanlarda geçerli olan kanun hükümleri uyarınca sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. Kanuni sınırlama süreleri geçerli olacaktır.

9. Zarar Ziyan Sorumluluğu

Sağlanan bilgilerin kullanımında risk kullanıcıya ait olacaktır.

Opel, sadece kasıt veya büyük ihmal söz konusuysa, zarar ziyandan – herhangi bir yasal nedenle – sorumlu olacaktır.

10. Uygulanacak Yasa ve Yargı Dairesi

Isbu Anlasma’dan kaynaklanan veya onunla baglantili olan her türlü uyusmazligin çözümü Türk yasalarina tâbi olacaktir. Yürürlükteki mevzuatta aksi belirtilmedikçe, isbu Anlasma'dan kaynaklanan tüm talepler ile ilgili olarak, münhasir kaza hakki ve yargi yetkisi Izmir Mahkemeleri ve icra dairelerine aittir.

11. Kişisel Veriler

Kullanıcının verileri geçerli veri koruma yasası hükümleri uyarınca gizlilik dahilinde ele elınacaktır. Talep üzerine, kullanıcı Opel kaydedilmiş olan kullanıcı verileri konusunda bilgilendirilecek olup, gerekirse verilerin düzeltilmesini, silinmesini veya bloke edilmesini isteyebilecektir (ayrıca bkz. veri koruma benti).

12. Dİğer Hükümler

12.1. Servislerin kullanımı ve/veya erişimi bakım ve servis bilgileri uygulamalarının daha da geliştirilmesi sonucu geçici olarak sınırlandırılabilir veya kesilebilir. Kullanıcının, bu hususta harçların iadesi veya zarar ziya talebinde bulunma hakkı olmayacaktır.

13. Hipermetin-Linkler

Opel websitesinin diğer websitelerine hipermetin linkleri içermektedir. Opel, bu gibi websitelerindeki veri gizliliği kurallarrından sorumlu değildir ve bunların içeriğinden doğacak bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Opel websitesine bir hipermetin linki, üçüncü şahıslar tarafından sadece şirketimizin önceden rızası alınarak kurulabilir. Kullanıcının websitemize böyle bir hipermetin linki kurmak istemesi durumunda, kurulumdan önce Opel 'a yazarak temasa geçmesi gerekecektir.

14. Markalar

General Motors/Opel/Vauxhall/Chevrolet websitelerinde gösterilen her türlü marka, ticari marka kanununun koruması altındadır. Bu özellikle, model tasarımları, tip plakaları, logolar, amblemler ve servis tasarımları için geçerlidir.

15. Telif Hakları, Sınai Mülkiyet

Websitesinde yayınlanan bilgiler (metin ve resimler, müzik, grafikler, animasyon, videolar, vs.) ve bunların websitesinde düzenlenmesi telif haklarının koruması altındadır. Önceden Opel 'un yazılı rızası olmadan çoğaltma, yayınlama, iletişim ve/veya transmisyon ya da başka kullanıma izin verilmeyecektir.

(TR)

Adam Opel
Faks-Numarası: +36 1 298 - 1086